Ingen forventning om flere færinger i fremtiden

FREMSKRIVNING: Færøerne er det europæiske land, hvor kvinderne føder flest børn. Alligevel forventes befolkningstallet at forblive omtrent det samme de næste knap 40 år.

Befolkningstallet på Færøerne rundede hen over sommeren 51.000 personer. Det er blandt andet en buldrende økonomi, der får flere færinger til at vende hjem til øerne for at bosætte sig, og som får udenlandsk arbejdskraft til at søge mod øerne. De seneste fem år er befolkningstallet steget med mere end 3.000 indbyggere – svarende til en vækst på 6,3 procent fra 2013 til 2018.

Der er dog ikke udsigt til, at væksten i befolkningstallet vil fortsætte på langt sigt. Det fremgår af en befolkningsfremskrivning, som Færøernes Statistik Hagstova har lavet. Her forventer man, at befolkningstallet vil være stort set konstant med kun ganske små udsving frem mod 2056. Udsvingene vil ligge i spændet mellem omkring 51.000 og 52.200 med toppunkt i 2036, hvor man forventer, at 52.144 personer vil have bopæl på de 18 nordatlantiske øer. Herefter vil det igen falde marginalt.

Vender ikke tilbage
Når statistikerne i Torshavn ikke forventer en befolkningstilvækst, så hænger det blandt andet sammen med, at de færøske kvinder ikke forventes at føde flere børn, end de gør i dag. Med i gennemsnit 2,5 barn per kvinde er de færøske kvinder allerede i dag de kvinder i Europa, der får flest børn per kvinde.

Login