Kofod: Svære forhandlinger om EU-penge til Grønland

STØTTE: Det er ikke nogen let opgave at sikre, at den grønlandske uddannelsessektor ikke mister en stor del af sit EU-tilskud, når EU's budget justeres som følge af det britiske exit. Det erkender udenrigsminister Jeppe Kofod.

Den danske regering har gennem flere år kæmpet for, at de foreslåede ændringer i EU's tilskud til oversøiske lande territorier kun får begrænset eller ingen betydning for det grønlandske uddannelsessystem, som hvert år modtager knap 230 millioner kroner i EU-støtte. I EU-budgettet for 2021-2027 lægger EU-Kommissionen op til, at tilskud direkte til Grønland skal reduceres med 10 procent.

Som kompensation skal Grønland have mulighed for at søge tilskud fra en række puljer, som er øremærket oversøiske lande og territorier. 

I tæt koordination
Udenrigsminister Jeppe Kofod erkender, at det ikke er nogen nem sag at få afklaring omkring tilskuddet, som populært kaldes Grønlandsinstrumentet.

Login