Lidt klogere på Danmarks krav til Nordpolen

Igennem en årrække har Danmark arbejdet på at dokumentere, at Grønlands kontinentalsokkel stikker så langt ud i polarhavet, at man kan gøre krav på blandt andet Nordpolen på Grønlands vegne. Forudsætningen for krav af den type er en grundig undersøgelse og dokumentation af geologien i polarhavet og det nordlige Grønland. Dertil kommer et juridisk studie, for her er det juraen, der bestemmer, om en del af polarhavets geologi er en forlængelse af Grønlands.

Både Danmark, Canada og Rusland gør krav på dele af polarhavet, og kravene er delvist overlappende. Alligevel har de tre lande samarbejdet tæt om at opmåle området.

Med en størrelse på ca. 14 millioner kvadratkilometer, der omfatter flere højderygge og mellemliggende dybe bassiner, stejle kontinentalskråninger og udstrakte lavvandede områder over kontinentalsokler, er polarhavet mere end almindelig vanskeligt at kortlægge. Alene det at sejle i området kræver et skib i højeste isklasse, og det skal assisteres af en isbryder.

Login