Narhvaler hjælper NASA med at måle vandtemperaturer ved Grønland

Det amerikanske rumforskningsagentur, NASA, har taget et utraditionelt middel i brug i sit arbejde med at måle temperaturerne i havene omkring Grønland og overvåge de grønlandske gletsjeres smelten. Agenturet har nemlig engageret en række narhvaler til at måle vandtemperaturerne i Melvillebugten ud for Grønlands nordvestkyst.

Narhvalerne er blevet forsynet med radiosendere, som kan bruges til både at kortlægge de normalt meget sky narhvalers adfærd og til at måle temperaturerne i farvandene i Nordvestgrønland, hvor det ellers kan være svært at indsamle data. Narhvalernes "arbejde" indgår i NASA’s projekt "Oceans Melting Greenland" (OMG), som handler om at undersøge i hvilken udstrækning havene smelter Grønlands is nedefra. Over en femårig periode vil OMG-projektet observere ændringerne i vandtemperaturerne i farvandene rundt om Grønland og hvordan gletcherne reagerer på varmt saltvand fra Atlanterhavet. NASA bruger skibe, fly, flydende sensorer og nu altså også hvaler til at indsamle data til OMG-projektet.

Hvalerne har den fordel at de kommer ind i de isfyldte fjorde, hvor det kan være svært at komme sikkert ind med skibe.

Login