Oprydning startet i Grønnedal

Den danske flådestation Grønnedal blev først lukket og så genåbnet igen som led i et speget diplomatisk spil, der handlede om hvor mange supermagter den danske regering mente der var plads til på Grønland.

Genåbningen er dog ikke ensbetydende med, at den planlagte oprydning er opgivet. For Arktisk Kommando skal fremover kun bruge en lille del af flådestationen til depot med mere. Derfor har
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i oktober i samarbejde med entreprenørfirmaet Danstruct A/S igangsat oprydningen i Grønnedal.

Som det første fjernes nu en stor mængde ikke-farligt affald, som ved Forsvarets fraflytning i 2012 blev oplagt i to bygninger. Ligeledes fjernes 14 containere med jern- og metalskrot og brændbart affald, hvor også selve containerne destrueres, da de ikke længere må anvendes til oversøisk transport.

Login