Rusland etablerer arktisk luftforsvar

Rusland har besluttet at oprette en ny arktisk luftforsvarsdivision, som skal stå klar i 2018. Både nye og eksisterende enheder vil indgå i den nye division, som skal være i stand til at opdage og nedskyde fjendtlige fly, krydsermissiler og droner.

Ifølge den russiske avis Izvestia, så skal det nye arktiske luftforsvar kunne dække Ruslands nordlige flanke fra øgruppen Novaya Zemlya i vest til halvøen Chukotka i det aller østligste Rusland ud til Beringshavet.

Ruslands luftforsvar i de arktiske egne er i dag primært koncentreret omkring Murmansk og Arkhangelsk på Kolahalvøen i den vestlige del af Rusland op mod Europa. Den nye division skal sørge for at beskytte Rusland mod angreb fra "den anden side" af Nordpolen og fra eksempelvis fjendtlige ubåde under isen eller i Nordøstpassagen.

Login