Stadig ingen søkort-aftale

I mere end halvandet år er der ikke blevet produceret nogle af de mange søkort over de grønlandske farvande, som den danske regering for knap otte år siden lovede det grønlandske selvstyre, at man ville producere. Og en aftale om at genoptage produktionen lader fortsat vente på sig. Det skriver Politiken mandag.

Produktion af søkortene baserer sig på en samarbejdsaftale mellem Danmark og det grønlandske selvstyre, som blev indgået i oktober 2009. I alt 73 kort skulle være færdigproducerede inden 2018. Selve kortproduktionen blev indledt i 2009 og ved udgangen af 2015 var der produceret i alt 32 kort.

Men så stoppede arbejdet. Det skyldes, at det er Geodatastyrelsen, der rent konkret laver arbejdet. Og da styrelsen i november 2015 rykkede fra Københavns nordvest-kvarter til Nørresundby ved Aalborg, så valgte 13 ud af 15 medarbejdere i Geodatastyrelsens afdeling for produktion af grønlandske søkort ikke at flytte med.

Login