Stærk økonomi gør Færøerne godt rustet til at klare skærene

ØKONOMI: Færøerne forventer et fald i bruttonationalproduktet på op til 10 procent ovenpå coronakrisen. En lille offentlig gæld og høj beskæftigelse gør, at øerne er godt rustet.

Det færøske finansministerium, Fíggjarmálaráðið, fremlagde i midten af april et notat om de økonomiske konsekvenser for Færøernes som følge af coronakrisen.

Det fremgår af notatet, at Færøernes økonomi har været i stærk fremgang siden 2013, at arbejdsløsheden er historisk lav, og at der har aldrig været flere i beskæftigelse end nu. Samtidig er den offentlige gæld på et lavt niveau, og Færøerne har samlet set et nettotilgodehavende i forhold til udlandet.

På den baggrund vurderer Fíggjarmálaráðið, at den færøske økonomi står godt rustet til at kunne håndtere en periode med økonomisk tilbagegang i 2020 og muligvis også i 2021.

Login