Største tab af gletsjerareal siden 2012

Grønlands gletsjere havde i 2016 det største nettotab i fem år. Det fremgår af Polar Portalen Sæsonrapport for 2016, som DMI netop har offentliggjort.

[caption id="attachment_281" align="alignright" width="380"]Arealændring af 45 af de bredeste grønlandske udløbsgletsjere, inklusive Spalte Gletsjeren. Kilde: Polar Portal Sæsonrapport 2016. Arealændring af 45 af de bredeste grønlandske udløbsgletsjere, inklusive Spalte Gletsjeren. Kilde: Polar Portal Sæsonrapport 2016.[/caption]

De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS) gennemfører årlige undersøgelser af ændringer i udstrækningen af 45 af de bredeste gletsjere i Grønland. I 2016 trak 22 af disse sig tilbage (101 kvadratkilometer tab), 11 gik frem (41 kvadratkilometer forøgelse) og 12 forblev uændrede, således at nettotabet er 60.6 kvadratkilometer, det største tab siden rekordåret 2012.

Login