Store usikkerheder ved at tage inspektionsskib ud af drift

Der er store usikkerheder forbundet med at tage et af det danske forsvars fire inspektionsskibe af Thetis-klassen ud af drift som led i en sparerunde, sådan som Forsvaret overvejer at gøre.

"Der er identificeret en mulighed for ved henlæggelse at reducere antallet af skrog fra 4 til 3 uden at ændre den operative opgaveløsning væsentlig gennem en optimeret planlægning af vedligehold på skibene," fremgår det af en såkaldt budgetanalyse, hvor Forsvaret sammen med et konsulentfirma gennemgår en lang række besparelsespotentialer.

Thetis-skibenes opgave er at levere 730 indsættelsesdøgn årligt, hvilket svarer til to skibe indsat hver dag året rundt i de nordatlantiske farvande omkring Grønland og Færøerne. Og med en mere optimeret planlægning kan man altså stadig løse den opgave med tre i stedet for fire skibe.

Login