Følg L 231 Udlændingeloven
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

9/5
2019

Salen: Udlændingeloven (1. beh.) (Aflyst)

1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven (L 231).

Læs mere
24/4
2019

Lovforslag: L 231 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).

Læs mere