Marts 2019

Tirsdag 19. marts

KL. 13:00
 • Salen: Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (L 169).

KL. 13:00
 • Salen: Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (L 168).

Søndag 17. marts

KL. 11:30
 • Bisættelse: Fhv. generalplanchef, professor Kai Lemberg (99)

  Professor, byplanlægger, cand.polit. Kai Lemberg, Hellerup, er død, 99 år gammel. Han var en livslang græsrod og som samfundsdebattør bl.a. aktiv i kampen mod EU.

Tirsdag 12. marts

KL. 14:00
 • Konference: Rusland og Kina i Arktis

  Forsvarsakademiet afholder konference om Rusland og Kina i Arktis. 

KL. 13:00
 • Høring: Beskæftigelse blandt grønlændere i Danmark

  Folketingets Grønlandsudvalg tirsdag 12. marts en åben høring om beskæftigelse blandt grønlændere, som er bosiddende i Danmark.

Søndag 10. marts

KL. 10:00
 • Salen: Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (L 169).

Tirsdag 5. marts

KL. 14:00
 • Lanceringsmøde: Globale forsvarstendenser

  Institut for Militære Operationer inviterer til møde om magtbalancer og forsvarsudgifter. 

Søndag 3. marts

KL. 9:00
 • Delegation: Kronprinsen leder erhvervsfremstød i Canada

  Kronprins Frederik leder en erhvervsdelegation til en international messe for minedrift, PDAC, med fokus på at gøre reklame for investeringsmuligheder i Grønland. 

Februar 2019

Mandag 25. februar

KL. 17:15
 • Forelæsning og debat: Er demokratiet i krise?

  DR-vært og journalist Clement Kjersgaard gæster International Debate CBS til en snak om demokratiet. 

Torsdag 21. februar

KL. 10:00
 • Salen: Kriminallov for Grønland med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (L 123).

Fredag 15. februar

KL. 10:00
 • Konference: Cybersikkerhed i Storbritannien og Danmark

  Storbritannien og Danmark har begge lanceret deres første strategi for cybersikkerhed og står over for nogle af de samme problemstillinger. Bliv klogere på disse til denne konference afholdt af DIIS.

Tirsdag 5. februar

KL. 14:30
 • Deputation: Forsikring og Pension besøger Sundheds- og Ældreudvalget

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg får besøg af Forsikring og Pension vedrørende L 127 (Digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, børnevaccination og bestemmelser vedrørende territorial gyldighed for Færøerne og Grønland med videre).

Mandag 4. februar

KL. 14:00
 • Konference: FN's 17 verdensmål

  Aarhus Universitet inviterer til konference om FN's verdensmål. Connie Hedegaard deltager.

KL. 13:00
 • Debat: Metoo i den nordiske kultursektor

  Nordisk debatstafet hvor forfatter og journalist Alexandra Pascalidou samler vigtige aktører i hvert nordisk land til samtaler om sexchikane i kultursektoren.

Januar 2019

Torsdag 31. januar

KL. 8:30
 • Underviserdag: Sikkerhedspolitik i verden og DK

  Atlantsammenslutningen inviterer undervisere til en dag i sikkerhedspolitikkens tegn.

Onsdag 30. januar

KL. 13:00
 • Bisættelse: Fhv. stadsdirektør Viggo Kristian Ramm (78), Svendborg

  Fhv. stadsdirektør Viggo Kr. Ramm, Svendborg, er død, 78 år gammel og skal bisættes.

KL. 13:00
 • Mindegudstjeneste: 60-året for M/S Hans Hedtofts forlis

  I Holmens Kirke i København afholdes mindegudstjeneste i anledning af 60-året for M/S Hans Hedtofts forlis. 

Mandag 28. januar

KL. 15:00
 • Debatmøde: Danmarks udenrigspolitik 2019

  Hvad er Danmarks udenrigspolitiske udfordringer i 2019? Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) gør status.

Torsdag 24. januar

KL. 16:00
 • Debat: Status over dansk forsvarspolitik

  Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer til debat om Danmarks sikkerhedspolitik. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) deltager.

KL. 10:00
 • Konference: Danske råstoffer

  Til en stor konference skal danske råstofplaner, nye råstofrapporter og kommende maritime planer diskuteres. Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) deltager.