Generalsekretær til Nordisk Ministerråd - på vej mod verdens mest bæredygtige og integrerede region.
Nordisk Ministerråd søger en markant og engagerende leder, topmotiveret til at stå i spidsen for det officielle nordiske samarbejde og det fortsatte reformarbejde. Er du den rette, får du både en enestående chance for at påvirke det nordiske samarbejde på højeste niveau og være en samlende stemme i en højaktuel tid for styrkelsen af samarbejdet.

Generalsekretæren skal med sin organisation arbejde for, at Nordisk Ministerråds Vision 2030 realiseres. Visionen indebærer, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. For at støtte udviklingen prioriteres tre strategiområder inden for Nordisk Ministerråds arbejde: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Med støtte fra otte nordiske regeringer, 130 medarbejdere, knap 1 mia. DKK i årlig bevilling samt et økosystem med 12 nordiske institutioner og tre kontorer i Baltikum, er potentialet til at skabe resultater stort. Sekretariatet for Nordisk Ministerråd har til huse i Nordens Hus i København. Sekretariatet beskæftiger medarbejdere fra hele Norden. Stillingen som generalsekretær Nordisk Ministerråd blev dannet i 1971. Det består af i alt 12 ministerråd og dertil hørende embedsmandskomiteer. De nordiske statsministre har det overordnede ansvar og de nordiske samarbejdsministre har et delegeret ansvar for opfølgning og koordinering af samarbejdet. Formandskabet for Nordisk Ministerråd, som varer i et år ad gangen, skifter mellem de fem nordiske lande. Ministerrådene og dertil hørende embedsmandskomiteer bistås i deres arbejde af Ministerrådets sekretariat. Sekretariatet ledes af generalsekretæren. Generalsekretærens kerneopgaver:
 • Fremme af ministerrådets formål, herunder realiseringen af den politisk fastsatte Vision 2030
 • Lede sekretariatet i overensstemmelse med gældende aftaler, forretningsorden og instrukser for Nordisk Ministerråds sekretariat.
 • Understøtte det nordiske politiske samarbejde, herunder samspillet mellem de nordiske samarbejdsministre og de øvrige ministerråd samt relationerne til Nordisk Råd.
 • Lede samspillet mellem sekretariatet i København, de tolv nordiske institutioner og tre kontorer i Baltikum.
 • Fremme et professionelt, effektivt og motiverende arbejdsmiljø for sekretariatets medarbejdere.
Posten som generalsekretær omfatter en del rejser, primært i de nordiske lande. Vi søger dig, der har:
 • Stor interesse for nordisk samarbejde i særdeleshed og internationalt samarbejde generelt.
 • Grundlæggende erfaring med og forståelse for politiske processer.
 • Stort fokus på ledelse, med erfaring fra at stå i spidsen for organisationsudvikling og forandringsledelse.
 • En motiverende, personlig og engagerende ledelsesstil.
 • En udadvendt og fremtrædende adfærd, med gode evner for at kommunikere samt skabe relationer og netværk i et komplekst miljø.
Du er statsborger i et af de nordiske lande. Øvrigt Ansættelseskontrakten er tidsbegrænset til fire år med mulighed for forlængelse i yderligere maksimalt to år. Nordisk Ministerråd tilbyder særlig støtte til etablering til dem, der flytter til Danmark på grund af ansættelsen. Enhver, der har en statslig ansættelse i et af de nordiske lande, har ret til orlov for at arbejde i Nordisk Ministerråd. Se mere om En karriere i nordisk samarbejde samt en kortfilm om udflytningsservice. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konsulent Christian Kofoed-Enevoldsen via e-mail christian.enevoldsen@mercuriurval.com, eller på tlf. +45 2030 4560. Du kan finde flere oplysninger i www.norden.org. Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er den 21. august 2022. Den første interview-runde finder sted i løbet af september. Der indgår test som en del af rekrutteringsprocessen. Konsulentfirmaet Mercuri Urval bistår Nordisk Ministerråd med rekrutteringsopgaven. Tiltrædelse er 1. januar 2023, eller efter nærmere aftale. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen