Aaja Chemnitz Larsen (IA) spørger erhvervsministeren, Rasmus Jarlov, om strafbestemmelser gælder for overtrædelse af loven også, hvis lovovertrædelsen er sket i Grønland