Aaja Chemnitz Larsen (IA) spørger social- og indenrigsministeren, Astrid Krag, om de beløbsmæssige forskelle i de særskilte tilskud til anden virksomhed