Samuelsen: Vi drøftede, hvordan det amerikanske militære engagement skal komme befolkningen til gode