Wermelin: Det grønlandske selvstyre er ansvarlig for råstofrelaterede miljøforhold i Grønland