Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Vi vil arbejde på at udvide istjenesten

SVAR:

ISTJENESTE: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at han er opmærksom på interessen for en udvidelse af istjenesten, og at han derfor vil arbejde på at udvide den. Han oplyser, at der ikke er truffet beslutning om finansieringen af udvidelsen af istjenesten. 

Claus Hjort: Sådan tager Forsvaret hensyn til grønlandske borgere

SVAR:

FORSVAR: Forsvarsministeren oplyser til Aaja Chemnitz Larsen, at Arktisk Kommando har været i dialog med borgerne i Arsuk, og man vil i fremtiden foretage flere justeringer for at imødekomme borgernes ønsker om en mindre generende tilstedeværelse fra militæret.

Søren Pape oplyser om seksuelle overgreb i Grønland

SVAR:

OVERGREB: Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at man ikke kender det nærmere mørketal for seksuelle overgreb i Grønland, men en undersøgelse fra 2014 viser, at procent af kvinder i alderen 18-74 år havde været udsat for overgreb eller forsøg herpå, mens 22 procent af mænd og kvinder var blevet udsat for en seksuel krænkelse eller forsøg herpå inden det 19. leveår.