Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Grønlands Selvstyre varetager klimaområdet

SVAR:

FORHANDLINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at klimaområdet er blevet overtaget af Grønlands Selvstyre, og at det vil fremgå i forslag til lov om klima, at loven ikke gælder for Grønland. Det kan dog være relevant at tænkte Grønland ind på nogle områder i de kommende forhandlinger om klimaforhandlingsplanerne. 

Halsboe: Få midler er øremærket specifikt til arktisk forskning

SVAR:

ARKTIS: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Katarina Ammitzbøll (K), at størstedelen af den offentligt finansierede arktiske forskning ikke bliver udført for midler, som er øremærket specifikt til arktisk forskning. I tabellen oplistes de budgetterede, øremærkerede midler til arktisk forskning i finansloven for 2020.