Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Claus Hjort: Sådan tager Forsvaret hensyn til grønlandske borgere

SVAR:

FORSVAR: Forsvarsministeren oplyser til Aaja Chemnitz Larsen, at Arktisk Kommando har været i dialog med borgerne i Arsuk, og man vil i fremtiden foretage flere justeringer for at imødekomme borgernes ønsker om en mindre generende tilstedeværelse fra militæret.

Søren Pape oplyser om seksuelle overgreb i Grønland

SVAR:

OVERGREB: Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at man ikke kender det nærmere mørketal for seksuelle overgreb i Grønland, men en undersøgelse fra 2014 viser, at procent af kvinder i alderen 18-74 år havde været udsat for overgreb eller forsøg herpå, mens 22 procent af mænd og kvinder var blevet udsat for en seksuel krænkelse eller forsøg herpå inden det 19. leveår.

Pape vil ikke ændre det grønlandske politisk opgaveportefølje

SVAR:

POLITI: Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Grønlands Politi anvender omtrent 2 årsværk til at bistå Rigsombudsmanden i Grønland med behandlingen af civilretlige sager. Ministeren har ikke planer om at ændre det grønlandske politis opgaver, da disse sagsområder ikke er overtaget af Selvstyret.

Ahlers: Der er afsat tre millioner kroner årligt til arktisk forskningshub

SVAR:

FORSKNING: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at der med finansloven er afsat tre millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til den internationale arktiske hub, og at midlerne skal understøtte etablering og drift af hub'en i Grønland.

Samuelsen: Forsvarsforliget styrker tilstedeværelsen i Arktis

SVAR:

ARKTIS: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det seneste forsvarsforlig styrker Kongeriget Danmarks tilstedeværelse i Arktis, og at Grønlands ønsker og positioner sikres gennem Grønlands deltagelse i kontinentalsokkelprojektet.