Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mette Frederiksen: Udredningen skal give et oplyst grundlag om børnenes livsforhold

SVAR:

UNDSKYLDNING: Statsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at regeringen efter aftale med Kim Kielsen vil afvente den historiske udredning om børnehjemsbørnenes forhold, hvorefter hun vil give de tidligere børnehjemsbørn en undskyldning. Udredningen skal munde ud i oplysning om børnenes livsforhold og personlige konsekvenser.

Lilleholt: Vi vil arbejde på at udvide istjenesten

SVAR:

ISTJENESTE: Energi-, forsynings- og klimaministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at han er opmærksom på interessen for en udvidelse af istjenesten, og at han derfor vil arbejde på at udvide den. Han oplyser, at der ikke er truffet beslutning om finansieringen af udvidelsen af istjenesten.