Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hækkerup: Grønlandske indsatte i Kriminalforsorgen Sjælland har mulighed for at ringe gratis til Grønland én gang om ugen i 15 minutter

SVAR:

FÆNGSEL: Justitsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Kriminalforsorgen Sjælland, hvor de fleste grønlandske indsatte sidder, oplyser, at grønlandske indsatte har samme muligheder for at telefonere fra en fælles korttelefon for egen betaling som alle øvrige indsatte, og at de har mulighed for at ringe gratis til Grønland i 15 minutter én gang om ugen. 

Krag: Det tværgående samarbejde om en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland er ikke blevet væsentligt forsinket af corona

SVAR:

ANBEFALINGER: Social- og indenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det grønlandsk-danske tværgående arbejde om en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland forløber planmæssigt og uden væsentlige forsinkelser som følge af covid-19. Dog har planlagte besøg i grønlandske kommuner været aflyst som følge af rejserestriktioner.

Kofod: Folketinget er løbende blevet orienteret om regeringen og Naalakkersuisuts arbejde for et øget amerikansk økonomisk engagement i Grønland

SVAR:

GRØNLAND: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at Folketinget løbende er blevet orienteret om regeringen og Naalakkersuisuts arbejde for et øget amerikansk økonomisk engagement i Grønland, og at han påpegede samarbejdet under en forespørgselsdebat 17. december 2019. Ministeren har desuden på Grønlandsudvalgets foranledning gennemført en teknisk briefing for udvalget om projektpakken 15. maj 2020.

Engelbrecht: Forskellene mellem den danske og den grønlandske køreuddannelse kan blandt andet ses i forhold til vejinfrastrukturen og trafiktætheden

SVAR:

KØREKORT: Transportministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at der er flere årsager til de forskellige regler for udstedelse af kørekort i henholdsvis Grønland og Danmark. Der er blandt andet forskellige infrastrukturer og trafiktæthed, og begge landes køreuddannelser indeholder emner, som ikke er relevante for det andet lands køreuddannelse, eksempelvis kørsel på motorvej og færdselsregler for snescootere.