Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hækkerup: Grønland har kompetence til at fastsætte regler om egne styrelsesforhold, herunder om valgret til Inatsisartut

SVAR:

VALGRET: Justitsministeren svarer Søren Espersen (DF), at Grønland har kompetence til at fastsætte regler om egne styrelsesforhold, herunder om valgret til Inatsisartut. Ministeriet vurderer umiddelbart, at det ikke vil rejse spørgsmål i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis bopælskravet for retten til at stemme til valg til Inatsisartut forlænges.