Danmarks Lærerforening


Skolelærerne: Vi har tabt formålet med karakterer af syne

Skolelærerne: Vi har tabt formålet med karakterer af syne

DEBAT: Lærerne oplever et pres til at give høje karakterer, og tallene bruges af kommuner og ministerier til at udvikle politik. Der er behov for reel nytænkning af karakterer og skala, der skal passe til dansk skoletradition, skriver Jeanette Sjøberg fra DLF.

Riisager ønsker opgør med omstridte læringsmål i folkeskolen

Riisager ønsker opgør med omstridte læringsmål i folkeskolen

OPFORDRING: Merete Riisager vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal gentænke folkeskolens læringsmål, som en del af et opgør med ”konkurrencementaliteten” i skolen. Opfordringen får opbakning fra lærerne og SF, men møder modstand fra S, V og eleverne.