BUPL


BUPL: Selvfølgelig kan der skaffes 10.000 pædagoger

BUPL: Selvfølgelig kan der skaffes 10.000 pædagoger

DEBAT: Økonomiske eksperter stiller i Altinget spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig gøre at rekruttere 10.000 flere pædagoger til daginstitutionerne. Det er ene og alene en politisk prioritering og må ikke blive et alibi for at undlade at indføre minimumsnormeringer, skriver Elisa Rimpler.