WWF


Er udviklingspolitik uden grønne løsninger som at tisse i bukserne?

Er udviklingspolitik uden grønne løsninger som at tisse i bukserne?

SOMMERMØDE: Muligheden for at gentænke, alt hvad vi gør med grønne briller aldrig været større, og der er ingen tvivl om, at naturbaserede løsninger er afgørende, hvis vi på lang sigt vil løse nogle af vor tids største samfundsmæssige udfordringer i udviklingslandene. Debatten sætter fokus på, hvordan naturen kan være en del af løsningen på mange af de udviklingspolitiske dilemmaer.

Partier bag finansloven lander aftale om urørt skov

Partier bag finansloven lander aftale om urørt skov

AFTALE: Partierne i rød blok er enige om straks at stoppe træproduktionen i områder, der er udlagt til urørt skov. Desuden kommer der nye skovområder, hvor naturen skal have plads. ”Det er et stort grønt skridt i den rigtige retning,” lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.