CEPOS


Jonas Herby: Danmark bør genoverveje en inddæmningsstrategi

Jonas Herby: Danmark bør genoverveje en inddæmningsstrategi

KOMMENTAR: Vurderingen fra Statens Serum Institut er nu, at smittetrykket er betydeligt lavere end forventet. Derfor kan forudsætningerne for en inddæmningsstrategi i dag være langt bedre, end de var i marts, hvor Kåre Mølbak opgav strategien, skriver Jonas Herby.

Cepos: Over- eller underreagerer sundhedsmyndighederne på corona?

Cepos: Over- eller underreagerer sundhedsmyndighederne på corona?

DEBAT: Påbuddet til danske privathospitaler om at stille respiratorer og anæstesiapparater til rådighed kan ligne en overreaktion, da vi lige nu har en overkapacitet. Omvendt peger Sundhedsstyrelsens oprindelige afslag på masker fra Sydkorea på, at man har undervurderet situationen, skriver Karsten Bo Larsen fra Cepos.