Dansk Arbejdsgiverforening


DA om ligeløn: Mænd og kvinder vælger forskelligt

DA om ligeløn: Mænd og kvinder vælger forskelligt

DEBAT: Lønnen er ikke det eneste punkt, hvor der er forskel mellem mænd og kvinder. Debatten om ligeløn bør derfor også handle om, at mænd ofte har mere overarbejde og natarbejde, mens kvinder oftere har job med goder som løn under barsel og sygdom, skriver Martin Laurberg fra DA.