Det Nationale Forskningscenter for Velfærd


SFI og KORA fusionerer

SFI og KORA fusionerer

FUSION: De to forskningsinstitutter KORA og SFI bliver som en udløber af finanslovsaftalen fusioneret. Centeret har allerede fået et navn. OPDATERET.