Danske Gymnasieelevers Sammenslutning


Gymnasieelever: Fremdriftsreform og karakterræs skaber usund kultur

Gymnasieelever: Fremdriftsreform og karakterræs skaber usund kultur

DEBAT: Konkurrencen og karakterræset starter i grundskolen, hvor man allerede i 8. klasse skal tage stilling til, hvad man vil resten af livet. Vi har fået en usund præstationskultur, og det går desværre kun den forkerte vej, skriver Jens Philip Yazdani.