Klimatilpasning


Connie Hedegaard: Sådan skal klimaloven skrues sammen

Connie Hedegaard: Sådan skal klimaloven skrues sammen

DEBAT: Jo flere detaljer, der skrives ind i den kommende klimalov, jo hyppigere vil der være behov for at ændre og justere loven. Derfor bør politikerne lave en enkel klimalov med mål og delmål, der skaber tillid til, at regeringen leverer på sine klimamål, skriver Connie Hedegaard.