Infomedia


DEBAT: Hvor efterlader corona klimamålene?

DEBAT: Hvor efterlader corona klimamålene?

SOMMERMØDE: Panelet diskuterer, hvordan corona har påvirket opbakningen til klimalov, klimamål og klimahandlingsplaner, og de ser ind i, hvad vi kan forvente af den nærmeste fremtid. Diskussionen tager udgangspunkt i en analyse fra Infomedia, der undersøger kampen mellem klima og corona i medierne fra oktober 2019 til juni 2020.