Folkebevægelsen mod EU


Rina Ronja Kari: EU er klimahykler

Rina Ronja Kari: EU er klimahykler

DEBAT: EU vil gerne fremstå som miljøets og klimaets forkæmper, men det er svært at tage alvorligt, når Unionen samtidig støtter produktionen af kul og andre fossile brændstoffer. EU har spillet fallit, skriver Rina Ronja Kari.

Rina Ronja Kari: Festskrift for den folkelige EU-modstand

Rina Ronja Kari: Festskrift for den folkelige EU-modstand

REPLIK: Lars Midtiby spiller højt spil, når han erklærer den tværpolitiske EU-modstand død. Det er nemlig centrum-venstres ignorance over for Europas grundlæggende problemer, der resulterer i opbakningen til Folkebevægelsen mod EU, skriver Rina Ronja Kari.