Byplanlægning


Kulturborgmester: Hovedstadsudspillet er bagudskuende og visionsløst

Kulturborgmester: Hovedstadsudspillet er bagudskuende og visionsløst

DEBAT: Regeringens hovedstadsudspil adresserer ikke de udfordringer eller drømme, som københavnerne har. I stedet for at ville plastre landskabet til med mere motorvej og flere biler bør man fokusere på udfordringer med trængsel, livskvalitet og et trængt natur- og miljøområde, skriver Franciska Rosenkilde.

Kronik: Ghetto-problemerne tager 30-40 år at løse

Kronik: Ghetto-problemerne tager 30-40 år at løse

KRONIK: Det kræver et langt fællestræk over de næste 30-40 år og nye former for samarbejde, hvis vi skal bryde den negative spiral for de udsatte boligområder, skriver medlemmer af Forandringsudvalget, en sparringspartner til initiativet 'By i balance, Realdania'.