Finanslov


Finanslov sikrer historisk mange penge til de ældre

Finanslov sikrer historisk mange penge til de ældre

BAGGRUND: Kommuner styrer mod et historisk højt forbrug på ældreomsorg i 2018. Men trods stigende bevillinger er udgifterne per ældre faldet markant. Måske, for ingen kender de reelle beløb.