Karakterer


Skolelærerne: Vi har tabt formålet med karakterer af syne

Skolelærerne: Vi har tabt formålet med karakterer af syne

DEBAT: Lærerne oplever et pres til at give høje karakterer, og tallene bruges af kommuner og ministerier til at udvikle politik. Der er behov for reel nytænkning af karakterer og skala, der skal passe til dansk skoletradition, skriver Jeanette Sjøberg fra DLF.