Gymnasier


Gymnasieledere: Elevsammensætning modarbejder integrationen

Gymnasieledere: Elevsammensætning modarbejder integrationen

DEBAT: Vi kan kun integrere, skabe relevante faglige fællesskaber og dygtiggøre de unge, hvis der laves en fornuftig elevfordeling og elevsammensætning ved gymnasiets indgang, skriver flere ledere på gymnasieområdet.

Gymnasielærere: Aflys forårets eksaminer nu

Gymnasielærere: Aflys forårets eksaminer nu

DEBAT: Udsatte elever med for eksempel ordblindhed og autisme er særligt presset af at skulle undervises virtuelt, og usikkerheden om forårets eksaminer gør det ikke nemmere. Derfor bør eksaminerne aflyses allerede nu, skriver gymnasielærer-formand Tomas Kepler.