Sundheds- og Ældreministeriet


Venstre: Regeringen nøler med hjælpepakke til ældre

Venstre: Regeringen nøler med hjælpepakke til ældre

SÅRBARE GRUPPER: Forhandlinger om hjælpepakke til ældre og socialt udsatte splittes nu op i to ministerier. Regeringen møder hård kritik, fordi forhandlinger om ældre har stået stille. Venstre efterlyser sundhedsfaglige retningslinjer om genåbning af plejehjem.