Hvem bestemmer straffene?


Tænketank: Domstolene er ude af trit med befolkningen

Tænketank: Domstolene er ude af trit med befolkningen

DEBAT: Ny meningsmåling viser, at der er en markant forskel på borgernes syn på domfældelser og egentlig domspraksis. Det er et demokratisk problem, skriver direktørerne i tænketanken Evidens, Nick Hansen og Jesper Veiby. 

Professor: Lovgiverne bør vise domstolene tillid

Professor: Lovgiverne bør vise domstolene tillid

DEBAT: Kriminalpolitik er i stigende grad blevet dagsaktuel for politikerne, som hele tiden må forholde sig til den. Men minimumsstraffe er ikke løsningen. I stedet må politikerne vise domstolene tillid, skriver professor i strafferet Jørn Vestergaard.

Mette Abildgaard: Folkets vilje skal påvirke domstolene

Mette Abildgaard: Folkets vilje skal påvirke domstolene

DEBAT: Når der opstår frustrationer i folket og i Folketinget over et lavt strafniveau i sager, hvor menneskers liv og sikkerhed har været krænket, kommer der en reaktion. Det giver derfor god mening i lyset af den udvikling, vi har set, at kræve hårdere straffe, skriver Mette Abildgaard, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti.