Radius


Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar

Tidligere energiminister: Ørsted svigter sit samfundsansvar

DEBAT: Med en provokerende stædighed forsøger Ørsted stadig at sælge vigtig infrastruktur fra, ligesom de svigter de principper, der i sin tid gjorde Danmark til et foregangsland på energiområdet, skriver Poul Nielson. 

Tænketank i ny rapport: Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt

Tænketank i ny rapport: Intet argument for at beholde Radius i statens varetægt

FRIVILLIG FORSYNING: Tænketanken Demokratisk Erhverv har lavet den første kortlægning af det danske erhvervsdemokrati. Den viser, at andelsbevægelsen stadig trives som et stærk modsvar til statsligt ejerskab og privatiseringer. Og i det lys mener tænketanken ikke, at der er nogen grund til at holde kritisk infrastruktur på statens hænder.