Frivillig i forsyningssektoren


Pelle Dragsted: Revolution starter hos forbrugerne i forsyningssektoren

Pelle Dragsted: Revolution starter hos forbrugerne i forsyningssektoren

FIK DU LÆST: Pelle Dragsteds parlamentariske karriere synger på sidste vers. Men det forhindrer ham ikke i at blande sig i debatten om forsyningssektorens fremtid. Tværtimod udpeger han sektoren som sin nye kampplads. Og mener, at det er afgørende at styrke forbrugerdemokratiet i den globale økonomi. Læs eller genlæs interviewet her.