Regnskabsrod i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Hærchef får 60 dages fængsel

Hærchef får 60 dages fængsel

DOM: Tidligere hærchef får 60 dages fængsel i sag om nepotisme og pligtforsømmelse. Sagen ankes til landsretten.