Vandmiljø


EU-Kommissionen: Stadig vrøvl med Landbrugspakken

EU-Kommissionen: Stadig vrøvl med Landbrugspakken

STRID: Danmark og EU har med onsdagens forlængelse af kvægundtagelsen fundet fælles forståelse om nitratdirektivet. Men striden om Landbrugspakken er ikke løst, lyder det fra EU-Kommissionen.

Landbruget: For tidligt at fælde dom over regeringens vandplaner

Landbruget: For tidligt at fælde dom over regeringens vandplaner

DEBAT: Regeringens nye vandområdeplaner giver mulighed for at løse miljøudfordringerne mere målrettet. Men der er fortsat usikkerhed om det faglige grundlag for miljømål og reduktionskrav, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer.