Klummer


Jarl Cordua: Regeringens stilleleg bør stoppe nu

Jarl Cordua: Regeringens stilleleg bør stoppe nu

KOMMENTAR: Undvigelsernes tid er ved at løbe ud. Regeringen bør tvinges til at spille ud med de forslag, som den har lovet og stillet vælgerne, sit politiske bagland og forligspartierne i udsigt, skriver Jarl Cordua.