Klummer

Fl. Chr. Nielsen: Pavens verbale vejsidebombe

Fl. Chr. Nielsen: Pavens verbale vejsidebombe

KOMMENTAR: Forleden vakte paven international opsigt, fordi han gjorde opmærksom på en graverende fejl i Fadervor. I Danmark sørgede Det Konservative Folkeparti straks for at nedtone fejlen. Men alligevel: Er der andre fejl, måske i selve juleevangeliet?