Klummer


Peter Loft: Vi får aldrig den perfekte grønne skattereform

Peter Loft: Vi får aldrig den perfekte grønne skattereform

KOMMENTAR: Hvis man i arbejdet med en grøn skattereform forsøger at forene alle parters forskelligrettede interesser, bliver resultatet nye regler, som ikke får den ønskede effekt på den grønne omstilling. Vi skal fokusere på det, der virker, skriver Peter Loft.

Benny Damsgaard: Gud er kommet på mode på højrefløjen

Benny Damsgaard: Gud er kommet på mode på højrefløjen

KOMMENTAR: Trosbekendelserne har denne sommer næsten stået i kø på højrefløjen og især hos DF. Men hvorfor denne pludselige vækkelse? Kristendom interesserer ikke vælgerne synderligt. En del af svaret skal sandsynligvis findes i intern positionering.