Hedegaard: Hvad tænker I på?

DEBAT: Finanslovforslaget lægger op til en gigantisk rundbarbering af det grønne område. Det er decideret tåbeligt, hvis man også vil sikre morgendagens vækst, skriver Connie Hedegaard, fhv. EU-klimakommissær og nuværende formand for miljøfonden KR Foundation.

Af Connie Hedegaard
Fhv. MF, minister og EU-kommissær og nuværende formand for miljøfonden KR Foundation

Man misunder ikke dem, der skal finde ud af at få Danmarks nationale budget til at balancere. Det er utvivlsomt en kompleks øvelse, der kræver hårdhudede budgetbisser, der ikke let lader sig påvirke af omverdenens ofte forventelige kritik.

Jeg forestiller mig, at man i den røde bygning opfatter enhver kritik af forslaget til finanslov som en del af et årligt tilbagevendende ritual, som man må vende det døve øre til for ikke at blive unødigt forstyrret i det planlagte forhandlingsforløb.

Man har jo allerede lagt lidt småpenge til side til finanslovsforhandlingerne - lidt til den ene part lidt til den anden part - og man har, for nu mest muligt at kontrollere, hvad der skal "gives", bevidst indlagt nogle provokationer i finanslovsforslaget, som de partier, man skal lave finanslov med, så kan bruge deres krudt på at pille ud igen, i stedet for at de kommer rendende med alle mulige andre mere besværlige ideer.

Stort set bliver budgettet, som budgetbisserne har lagt op til. Sådan plejer det i hvert fald at gå. Men forhåbentlig ikke denne gang.

En grøn gyser
For på ét område er Venstre-regeringens forslag til finanslov decideret tåbeligt.

Venstre siger ganske vist, at man vil det grønne, men finanslovforslaget viser, at det er snak.

Ikke blot ønsker man at skære i klimamålsætningerne, hvilket unægtelig placerer Danmark i en kategori helt for sig selv her få uger før klimakonferencen i Paris. Men endnu mere alvorligt lægger finanslovsforslaget op til en gigantisk rundbarbering af det, der skal fremtidssikre den grønne omstilling og væksten i Danmark.

EUDP, som støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier, beskæres med over 300 millioner kroner til bare 63 millioner kroner. Innovationsfonden bliver næsten halveret. Det program, der mest direkte er rettet mod grøn energiteknologi, høvles ned fra 100 millioner kroner i år til 47 millioner kroner næste år. Og Forskningsreserven, der før har kunnet bidrage også på dette område, reduceres ligeledes ganske betydeligt.

Det er så kortsigtet, at det næsten gør ondt. DI forstår det ikke og protesterer. Dansk Energi protesterer. Virksomhedsledere advarer, så kraftigt de kan. Hallo. Hvad tænker I på?

Har vi råd til ikke at investere?
COWI, DAMVAD og EA Energianalyse har lige evalueret den danske energiforskningsindsats og konkluderer, at der er en klar sammenhæng til konkurrenceevne, jobskabelse og vækst. For hver krone, der investeres i energiforskningsstøtte, er der i snit 2,50 kroner i afkast.

Har vi virkelig råd til at lade være med fortsat at investere i sådan et område? Et område der sidste år, hvor hele vareeksporten steg med sølle 0,6 procent, leverede en vækst i eksporten på 15,4 procent til nu mere end 65 milliarder kroner, og som er vokset til cirka 60.000 arbejdspladser?

Og tror man virkelig, at vi kan blive ved med at have en grøn sektor, som i andel af BNP ligger klart over EU-gennemsnittet, når vores investering i at fremtidssikre området nu kommer under EU's gennemsnit?

Tavse embedsmænd
Tyskland er vores største marked - men de er altså også vores største konkurrent på det grønne, nu hvor de og mange andre er begyndt at rykke heftigt. Hvor ville det være typisk dansk at have taget alle de dyre udviklingsomkostninger for så nu, hvor resten af verden endelig begynder at rykke, og markedet og konkurrencen vokser, så få kolde fødder.

At støtte er af det onde, er klassisk Venstre-ideologi. Men sjældent har det været så tydeligt, at støtte til det grønne åbenbart er særlig ondt.

Man kan blot undre sig over, at der ikke er en embedsmand eller to i nogle af de ministerier, der har det som opgave at sikre ikke bare dagens, men også morgendagens vækst, der har kunnet producere et argument eller to til deres ministre.

Nu er der kun partierne, der skal lave finanslov med regeringen, at håbe på. Forhåbentlig lader de sig ikke nøjes med de lunser, som budgetbisserne på forhånd har lagt ud til dem.

Forrige artikel Lunde Larsen: Danmark har brug for en rum-strategi Lunde Larsen: Danmark har brug for en rum-strategi Næste artikel IT-Branchen: Lad robotter klare sagsbehandlingen IT-Branchen: Lad robotter klare sagsbehandlingen