Kristian Jensen vil diskutere ny ulandspolitik med danskerne

ROADTRIP: Med en række folkemøder rundt i landet skyder udenrigsminister Kristian Jensen (V) arbejdet med at lave en ny udviklingspolitik i gang. Det skal give tiltrængt opmærksomhed og input fra danskerne. Men regeringens pejlemærker ligger klar.

Udenrigsminister Kristian Jensens ’roadtrip’ i landet er ifølge Udenrigsministeriet ikke fastlagt i detaljerne endnu, men kommer til at foregå i perionden fra januar til april 2016.
Udenrigsminister Kristian Jensens ’roadtrip’ i landet er ifølge Udenrigsministeriet ikke fastlagt i detaljerne endnu, men kommer til at foregå i perionden fra januar til april 2016.Foto: Udenrigsministeriet
Kasper Frandsen

Folkemøder rundt i landet med borgere, ngo’er og foreninger skal give input til fremtidens danske udviklingspolitik, der står til at blive opdateret med en ny strategi i slutningen af 2016. 

Det skal give blandt andet give større opmærksomhed ude i befolkningen på, hvad man rent faktisk udretter med dansk udviklingsbistand.

”Vi bruger ca. 15 milliarder kroner om året på udviklingsbistand, som er et stort beløb i forhold til, hvor lille opmærksomheden er på det arbejde. Og derfor skal flere danskere vide, hvor stort et arbejde bistandskronerne rent faktisk gør ude i verden, og hvor vigtigt ngo’ernes arbejde er,” siger udenrigsminister Kristian Jensen (V).

Ministerens "roadtrip" i landet er ifølge Udenrigsministeriet ikke fastlagt i detaljerne endnu, men kommer til at foregå i perionden fra januar til april 2016. Her håber Kristian Jensen at indsamle input, der sammen med diskussioner i Folketinget og Udviklingspolitisk Råd skal udgøre ét af to spor i udarbejdelsen af den nye strategi.

Vi bruger ca. 15 milliarder kroner om året på udviklingsbistand, som er et stort beløb i forhold til, hvor lille opmærksomheden er på det arbejde.

Kristian Jensen (V), Udenrigsminister

”Vi kvalificerer debatten med ideer og input fra danskerne, når vi inddrager dem i spørgsmålet om, hvordan vi skal prioritere vores udviklingsbistand. Skal vi slukke ildebrande eller forebygge? Der er nok at diskutere.”

Den tidligere regering landende i 2012 med daværende udviklingsminister Christian Friis Bach (R) i spidsen den nuværende udviklingspolitiske strategi, 'Retten til et bedre liv', som fik alle Folketingets partier bag sig.

Den nuværende strategi bygger på fire fokusområder: Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt samt stabilitet og beskyttelse.

Behov for ny politik
Kristian Jensen har dog allerede formuleret fire principper for Danmarks langsigtede udviklingssamarbejde, hvoraf indsatserne mindst skal løse opgaver inden for to ud af fire af disse områder: Fattigdom, sikkerhed, migration og handelsinteresser (se mere i faktaboksen).

”Der kommer til at ske forandringer og ske en ny vægtning af, hvor Danmark skal sætte ind. De nye FN-verdensmål giver en helt ny ramme for udviklingsbistanden, og derfor kan vi ikke bare fortsætte, som vi plejer. Det ville være et svigt over for vores forpligtelser,” siger han.

Men kampen for demokrati og menneskerettigheder glemmes ikke og bliver ”fælles tråd” for Danmarks udviklings- og udenrigspolitiske engagement i verden, lover udenrigsministeren.

”Jeg har kastet nogle bolde op i luften. Men ideen er, at vi skal lytte til danskerne, ngo’erne og foreningslivet for at få input til den nye strategi, som vi forhåbentlig kan samle folketinget om,” siger ministeren.

Rundturen i landet sker parallelt med, at regeringens udenrigspolitiske undersøger, Indien-ambassadør Peter Taksøe-Jensen, finpudser sine anbefalinger til fremtidens danske udenrigspolitik, der skal præsenteres til maj.

"Den folkelige diskussion og ekspertredegørelsen," som Kristian Jensen kalder det, skal tilsammen danne udgangspunktet for den nye udviklingspolitiske strategi. Og så vil Kristian Jensen præsentere regeringens udspil til den nye strategi under Folkemødet på Bornholm i juni.

Migration bliver centralt
Bekæmpelse af en stigende strøm af migranter mod især Europa vil ifølge ministeren ”helt naturligt” danne omdrejningspunktet for debatten om den nye udviklingspolitiske strategi.

”Udover flygtningestrømmene er der også kommet en stor strøm af migranter mod blandt andet Europa. Og det vil kun tage til,” pointerer Kristian Jensen og fortsætter:

”Derfor kommer meget til at handle om, hvor Danmarks styrke og kompetencer ligger i forhold til at bekæmpe migration. Eksempelvis er vi stærke inden for at sikre vand, bæredygtig energi og kvinders ligestilling. Man skal prioritere indsatsen. Hvis man synes, at man vil være verdensmester på alle områder, så bliver man det på ingenting.”

Men præcis hvordan Danmark bør bruge sine kræfter og kompetencer i udviklingsarbejdet er ifølge ministeren stadig åbent.

Handler det også om at få italesat og pointeret, hvordan bistand kan bekæmpe de flygtninge og migrationsstrømme, som vi ser i Danmark og store dele af EU?

”Ja. Udenrigs- og indenrigspolitik smelter for alvor sammen, når vi snakker om flygtninge og migranter. Når folk flygter fra krig, handler det hårde udenrigspolitik med militær tilstedeværelse. Når folk flygter fra sult, handler det om at sikre et bæredygtigt landbrud og tilstrækkeligt med fødevarer. Det handler om, hvordan de her redskaber kan spille sammen på en ny måde,” siger Kristian Jensen.

Nødhjælp skal integreres
Hvor og hvordan bør Danmark sætte ind for at bekæmpe migration?

”Nødhjælp er meget vigtigt i forhold til det korte sigte, når vi skal sikre et anstændigt liv for flygtninge i lejrene i nærheden af, hvor de er flygtet fra. Den humanitære indsats er vigtigt,” siger Kristian Jensen.

”Men vi skal også løfte blikket en smule og kigge frem, så migration ikke også bliver en kæmpe udfordring de næste 10, 20 eller 30 år. Og det handler blandt andet om at udvikle det lokale erhvervsliv, styrke uddannelse og infrastruktur samt sikre adgang til vand,” pointerer han.

I ’Retten til et bedre liv’ er nødhjælp slet ikke nævnt. Men ministeren ønsker at integrere den humanitære indsats i én fælles strategi for dansk udviklingsbistand.

Håber på bred aftale
Det skyldes ifølge Kristian Jensen, at flygtningelejre bliver mere og mere permanente.

”Da jeg besøgte flygtningelejren Kakuma i Kenya, talte jeg med nogle 17-årige børn, der var født i lejren. Det med at dele tingene op i nødhjælp, der er akut og midlertidigt, og udviklingsbistand, der er langvarig, hænger ikke længere sammen. Verden er blevet mere kompleks,” siger han.

Kan I nå en enig i hele Folketinget, ligesom i den nuværende?

”Der skal to til tango. I det her tilfælde kræver det en kædedans. Min ambition er at få en bred aftale. Men vi må se, om det kan lade sig gøre. Men det handler også om, hvorvidt de andre partier er villige til at tage ansvar,” siger ministeren.

Ifølge tidsplanen skal den nye udviklingspolitiske strategi forhandles på plads i Folketinget i løbet af oktober eller november 2016.

Tidsplan for ny strategi for dansk udviklingspolitik

Tid Aktiviteter
2015  
19. november Udenrigsministeren præsenterer igangsættelse af arbejde med ny strategi i Udviklingspolitisk Råd
10. december Udenrigsministeren præsenterer igangsættelse af ny strategi i Udenrigsudvalget
2016  
januar-april Samtale med danskerne:
Afholdelse af en række folkemøder rundt i landet om, hvorfor og hvordan vi kan skabe resultater gennem dansk udviklingssamarbejde og humanitære indsatser. Møderne søges i videst muligt omfang afholdt i samarbejde med danske partnere samt med mulig deltagelse af de politiske partier.
  Dialog med Udenrigsudvalget:
Udenrigsministeren mødes med Udenrigsudvalget med henblik på at drøfte og modtage indspil til den nye strategi.
  Dialog i Udviklingspolitisk Råd:
Udenrigsministeren mødes med Udviklingspolitisk Råd med henblik på at drøfte og modtage indspil til den nye strategi.
  Tematiske møder:
Udenrigsministeriet afholder tematiske møder med fokus på strategiske valg. Møderne vil være rettet mod en kreds af centrale aktører i den danske ressourcebase.
  Dialog med ordførerne:
Udenrigsministeren drøfter tanker om centrale spor i strategien med ordførerne.
  Udredning offentliggøres (arbejdet skal være afsluttet 1. maj 2016)
maj Dialog med Udviklingspolitisk Råd – foreløbigt udkast til strategi:
Udenrigsministeren drøfter et udkast til ny strategi med Udviklingspolitisk Råd. Udkast til strategi kan samtidig offentliggøres med henblik på offentlig høring.
  Dialog med Udenrigsudvalget – foreløbigt udkast til strategi:
Udenrigsministeren drøfter et udkast til ny strategi med Udenrigsudvalget.
juni Debat på Folkemødet på Bornholm:
Udenrigsministeren drøfter foreløbigt udkast til ny strategi ved et debatarrangement.
  Dialog med ordførerne – endeligt udkast til strategi:
Udenrigsministeren drøfter endeligt udkast til ny strategi med ordførerne.
oktober Forespørgselsdebat i Folketinget om ny strategi:
Forespørgselsdebat om den ny strategi med henblik på vedtagelse i Folketinget.
oktober-november Offentlig lancering af ny strategi

Kilde: Folketinget

Dokumentation

Kristian Jensen har formuleret fire principper for Danmarks langsigtede udviklingssamarbejde, hvoraf indsatserne mindst skal løse to ud af fire af disse kriterier:

·          Fattigdomsbekæmpende

·          Vi skal være i de lande, folk flygter fra mod blandt andet Europa

·          Vi skal være i skrøbelige stater, hvor danske indsatser er en investering i at skabe fred og sikkerhed

·          Vi skal være i lande, hvor vi på sigt kan have en kommerciel interesse


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00