15 år efter 9/11: Syv myter om terrorisme

KLUMME: Islamister står for over 90 procent af terrordødsfaldene i Europa og USA i den epoke, der startede med 11. september 2001. Hverken vestlig krigsførelse i muslimske lande eller sociale forhold er dækkende forklaringer på terroren, men en følelse af krænkelse går igen på det historiske plan og for den enkelte terrorist.

Placeholder image
Foto: Nils Meilvang/Scanpix

Angrebet kom ud af det blå den septemberdag for 15 år siden.
Da Al-Qaeda fik tvillingetårnene til at synke i grus, havde meget få forestillet sig islamistiske angreb på Vesten. For der var jo ingen aktuelle konflikter. Men der viste sig at være et dybfølt had, der både baserede sig på den muslimske verdens tilbagegang og på en dårlig integration i Vesten.

Islamister havde faktisk forsøgt at bombe World Trade Center tilbage i 1993. Men bomben gjorde mindre skade end forventet, og hverken politikere eller efterretningsfolk havde indset alvoren af truslen fra ekstreme udgaver af islam. Men de sidste 15 år har terrortruslen til stadighed været der, og selvom efterretningstjenesterne har afværget stribevis af angreb, har det seneste år været det mest blodige i Europa og USA siden 2001.

Diskussionen om terrorens årsager har splittet politikerne, og der er blevet præsteret et væld af analyser og forklaringer på terrorismen. Men meget har haft karakter af ønsketænkning eller regulære politiske statements. Det kan derfor være gavnligt at dykke ned i nogle af påstandene:

1) ”Islamister står kun for en mindre del af terrordrabene.”
Påstanden er kronisk forkert. Altinget har på basis af DIIS' database over islamistiske terrorangreb, Europols årsrapporter, Global Terrorism Database fra University of Maryland og en række andre kilder gennemgået terrorisme med dødelig udgang fra angrebet 11. september 2001 og frem. Og resultatet er tindrende klart (Se nedenfor).

Islamister er skyldige i den altovervejende del af terrordrabene såvel i perioden generelt som i det sidste år. Altingets opgørelse dækker kun Europa og USA, men billedet ændrer sig ikke afgørende, hvis man studerer terroren på verdensplan.

2) ”Terroren i dag er ikke værre end i 70’erne og 80’erne.”
Nutidens terror er afgørende forskellig fra terroren i tidligere årtier. Fordi den islamistiske terror er kendetegnet ved at forsøge at dræbe et maksimalt antal sagesløse civile, og fordi den oftere er terror uden krav.

Fakta
Oprindeligt blev dette indlæg publiceret som en analyse på en underportal, men senere publiceret som en klumme på forsiden af Altinget.dk

Det så man kun ganske sjældent eksempler på før 2001, undtagelserne var flybomben over Lockerbie i 1988, som Libyen stod bag, og det blodige fascistiske bombeattentat på banegården i Bologna i 1980

I  70'erne og 80'erne gik den venstreekstreme Baader-Meinhof-gruppe målrettet efter at myrde toppolitikere og prominente arbejdsgivere, men ikke tilfældige tyskere. Separatistiske terrorgrupper som IRA i Nordirland og ETA i Spanien dræbte til tider også civile, men de konflikter var regionalt afgrænsede. Ser man på de senere års separatistiske drab, er de helt overvejende rettet mod soldater, betjente, dommere og andre myndighedspersoner.

Det er jøderne og ”de vestlige korsfarere”, der er skyld i tilbagegangen, mens forældede klanstrukturer, forældede kønsroller, førmoderne æresbegreber og sammenfiltringen af religion og politik ikke alene frikendes, men fremmes.

Erik Holstein, Politisk kommentator, Altinget

Før 2001 behøvede den almindelige dansker, tysker eller belgier ikke at frygte for en terrorhandling, når han gik ind til en fodboldkamp eller en rockkoncert.

3) ”Terroren har ikke noget med islam at gøre.”
Ligesom det er uden mening at påstå, at ”Vesten er i krig med islam som religion”, er det uden mening at påstå, at terrorismen slet ikke har noget med islam at gøre. Det svarer til at påstå, at inkvisitionen og korstogene intet havde med kristendommen at gøre.

Som koraneksperten professor Thomas Hoffmann fra KU påpeger, tager Islamisk Stat udgangspunkt i ordrette tekster fra koranen og tilhørende skrifter. Så selvom langt de fleste muslimer tager afstand fra Islamisk Stat, er IS ikke en tilfældig ”dødskult”.

IS og Al-Qaeda er en del af islam, om end en mindre og ekstrem del. På samme måde som den katolske inkvisition var en ekstrem udgave af kristendommen i en bestemt historisk periode.

4) ”Terroren har rod i Irak-krigen og krigen mod IS i Syrien."
Ingen tvivl om at en forfejlet krig i Irak, ført på et løgnagtigt grundlag, kun har gjort tingene værre. Men hvis nogen stadig anser den vestlige krigsindsats for baggrunden, bør de læse det nye nummer af IS-propaganda-bladet Dabiq. Her redegør IS selv for sine motiver i artiklen ”Why we hate you and why we fight you”.

Naser Khader (K) har oversat og offentliggjort centrale afsnit fra artiklen på sin Facebook-side 3. august. Det er illustrativt, for IS opridser klart sine motiver i seks punkter. De lyder:

”1. Vi hader jer først og fremmest, fordi I er vantro.

2. Vi hader jer, fordi I er sekulære, har liberale samfund, der tillader de ting, som Allah har forbudt, samt forbyder mange af de ting, han har tilladt.

3. På grund af det ateistiske overdrev hader vi jer og fører krig mod jer, fordi I ikke tror på jeres herre og skabers eksistens.

4. Vi hader jer for jeres kriminelle handlinger mod islam og fører krig mod jer for at straffe jer for jeres overgreb mod vores religion.

5. Vi hader jer for jeres kriminelle overgreb mod muslimer, jeres droner og krigsfly, der bomber, dræber og lemlæster vores folk over hele jorden og jeres dukker i de tilranede muslimske lande, der undertrykker, torturerer og fører krig mod alle, der opfordrer til sandhed.

6. Vi hader jer, fordi I har invaderet vores lande og slår jer tilbage for at drive jer ud. Så længe der er en centimeters territorium for os at generobre, så længe vil jihad være en personlig forpligtelse for enhver muslim.”

Rækkefølgen er ikke tilfældig, hvad IS selv fremhæver med disse ord:

”Det er vigtigt at forstå her, at selvom nogle måske argumenterer for, at jeres udenrigspolitik er det, der driver vores had, så er denne grund sekundær, hvorfor vi har sat den nederst på listen. Faktum er, at selvom I ville stoppe med at bombe, fængsle, torturere, bagvaske os og tilrane jer vores lande, så ville vi fortsat hade jer. For vores primære grund til at hade jer vil ikke forsvinde, før I omfavner islam.”

Netop den tankegang forklarer, hvorfor Al-Qaeda-angrebet 11. september kom på et tidspunkt, hvor Vesten ikke var i krig i muslimske lande, men tværtimod havde støttet muslimerne mod Sovjet i Afghanistan og mod serberne i Bosnien og i Kosovo.

5) ”Terroren er et resultat af Vestens aggression mod den muslimske verden i bred forstand.”
Heller ikke korrekt, hvilket ses af islamisternes mål. De angriber ikke kun Europa, USA og Israel, men også Rusland, Indien, Canada, Australien, Kina, Nigeria, Mali, Kenya samt en hel stribe muslimske lande. Islamisterne er ganske enkelt i krig med det meste af verden.

6) ”Terroren fødes af den hårde tone i udlændingedebatten.”
I så fald er det svært at forklare, hvorfor den islamistiske terror ikke alene rammer lande som Danmark og Frankrig med en ret hård tone, men også mere politisk korrekte lande som Storbritannien og Spanien. Selv Sverige har haft et islamistisk terrorforsøg.

7) ”Terroren har sociale årsager.”
Der er ingen tvivl om, at dårlige sociale forhold spiller ind for nogle terrorister. Alt andet lige vil et liv i trøstesløse franske betonforstæder gøre unge muslimer mere modtagelige for ekstremisternes lokketoner. Især IS har rekrutteret flittigt blandt sociale tabere og kriminelle.

Men det er langt fra hele forklaringen. Osama bin Laden var som bekendt millionær, lederen af 11. september-angrebet Mohammed Atta studerede til ingeniør, og hovedmanden bag London-bomberne arbejdede på en skole.

Dertil kommer, at også andre etniske grupper lever under vanskelige sociale vilkår. Alligevel ser man ikke terrorhandlinger i Vesten begået af socialt marginaliserede kinesere, vietnamesere eller tamiler. Terroren er koncentreret om unge mænd med muslimsk baggrund.

Omverdenens skyld
Men hvad er så forklaringen på den flodbølge af terror, ingen havde set komme for 15 år siden?

Tager man de officielle målsætninger fra Al-Qaeda og Islamisk Stat går en genoprettelse af det islamiske kalifat igen. Man vil have genetableret situationen fra islams storhedstid, hvor der var et samlet muslimsk rige – og hvor store dele af Europa og Asien var under kalifatet.

Den islamiske verdens tilbagegang de senere århundreder ses som en krænkelse, der skal hævnes. Mens det moderne Tyrkiets grundlægger Kemal Atatürk anlagde en selvkritisk vinkel på sit samfund og forsøgte at reformere sit land, retter islamisterne vreden og frustrationen udadtil.

Det er jøderne og ”de vestlige korsfarere”, der er skyld i tilbagegangen, mens forældede klanstrukturer, forældede kønsroller, førmoderne æresbegreber og sammenfiltringen af religion og politik ikke alene frikendes, men fremmes.

Dermed sakker den islamiske verden endnu mere bagefter i modsætning til en række østasiatiske lande, der på kort tid har taget springet fra kolonitid eller feudalstyre til moderne fremgangsrige samfund.

Udadvendt aggression
Noget tyder på, at opfattelse af krænkelse og manglende selvkritik går igen for en del terrorister på det personlige plan.

Blandt islamistiske terrorister kan man også finde forskruede idealister, der i ramme alvor tror på, at det baner vejen til et paradisisk samfund at sprænge tilfældige kvinder og børn i luften.

Men især IS har tiltrukket folk med et ringe kendskab til religionen. Folk fra bandemiljøerne og regulære tabere, der åbenlyst bruger religionen som undskyldning for at udleve deres had mod det omgivende samfund.

Her har socialdemokraten Yildiz Akdogan måske givet en del af forklaringen, da hun efter terrorhandlingen i København pegede på den traditionelle muslimske drengeopdragelse som et selvstændigt problem, der kan føre til terror. Hun udtrykte det således i et interview til Altinget:

”Drengen er den lille prins i familien. Der er ingen krav, ingen regler, ingenting. Men når han kommer ud i samfundet, er han bare en ganske almindelig Ali. Der er ikke nogen, der henter kaffe til ham eller viser ham særlig respekt. Og så bliver nederlaget så meget desto større.”

”Først når Ali kommer i puberteten, træder hans far ind, og så bliver der stillet krav. Men det er for sent. På det tidspunkt er Ali kommet bagud i skolen og kan ikke opfylde farens forventninger.”

”Så kommer alle undskyldningerne, og drengene bliver hurtigt enige om, at deres problemer skyldes ”den møgkælling af en lærer, der garanteret også er racist”. Når de er nået derhen, bliver de lette at hverve for banderne eller de radikale salafister. Tidligere var det to adskilte grupper, men nu er der sket en sammensmeltning. Det gør det endnu farligere.” 

De sidste par års udvikling i rekrutteringen til islamistisk terror – såvel i Danmark som i resten af Europa – tyder på, at Yildiz Akdogan har en vigtig pointe.

Igen ser man vreden, den udadvendte aggression over for nederlag i stedet for indadvendt refleksion over, hvad man selv kan gøre bedre.

Religiøs fascisme
Spørgsmålet er så, hvad der kan gøres for at forhindre, at de næste 15, 20 eller 50 år også kommer til at stå i terrorens tegn.

Her skilles vandene mellem de politiske partier, men uanset om man foretrækker det ene eller andet politiske virkemiddel, er det vigtigt at have analysen på plads. Ellers kommer man uundgåeligt til at gribe til forkerte virkemidler. 

Sociale tiltag og integrationsprojekter er åbenlyst vigtige, hvis de er skruet rigtigt sammen.

Men man er samtidig nødt til at erkende terrorens religiøse og kulturelle dimension. Erkende at Vesten ikke er oppe imod en uforklarlig dødskult, men at islamismen er en morbid udgave af religiøs fascisme, som ikke kan sammenlignes med regional eller politisk terrorisme fra tidligere tider. 

 TERRORHANDLINGER MED DØDELIG UDGANG I EUROPA OG USA FRA 9/11 2001 TIL 1/9 2016*

Dato

Hvad Bagmænd Dødsofre
 11.09-2001   Angrebet på World Trade Center  Islamister  2.973
 07.11-2001  Likvidering af dommer i Spanien  Separatister   1
 21.02-2002  Likvidering af civil i County Down, Nordirland  Separatister  1
 06.05-2002  Likvidering af politikeren Pim Fortuyn i Holland  Dyreværnsaktivist  1
 04.07-2002  Los Angeles Lufthavn-skyderi  Højrenationalist  1 
 02.08-2002  Bombe mod militærbase nær Londonderry, Nordirland  Separatister  1
 24.11-2002  Bombe mod politihovedkontor i Gipuzkoan, Spanien  Separatister  1
 17.12-2002  Drab på politimand i forstad til Madrid, Spanien  Separatister  1
 08.02-2003  Drab på politimand i Spanien  Separatister  1
 30.05-2003  Bilbombe mod politi i Sanguesa, Spanien  Separatister  2
 04.08-2003  Bilbombe mod politihovedkontor nær ved Alicante, Spanien   Separatister  2
 17.08-2003  Drab på civil i Belfast, Nordirland  Separatister  1
 11.03-2004  Madrid-bomberne  Islamister  191
 02.11-2004  Likvidering af filminstruktør Theo Van Gogh  Islamist  1
 01.12-2004  Drab på politibetjente i det sydvestlige Frankrig  Separatister  2
 11.07-2005  Terrorangreb i Londons undergrundsbane  Islamister  52 
 30.12-2006  Bilbombe i Madrids lufthavn  Separatister   2
 2000-2007  Nynazistiske NSU likviderer borgere med primært tyrkisk baggrund  Højrenationalister   10
 08.11-2007  Likvidering af politibetjent uden for tjeneste i Derry, Nordirland  Separatister  1
 24.08-2008  Bilbombe dræber to betjente i Biscay, Frankrig  Separatister   2
 07.03-2008  Fhv. byrådsmedlem likvideres i Mondragón, Gipuzkoa to dage forud for parlamentsvalg  Separatister   1
 14.05-2008  Bilbombe i den spanske provins Alava   Separatister  1
 21.09-2008  Tre bilbomber eksploderer inden for 24 timer i nordlige Spanien  Separatister  1
 03.12-2008  Forretningsmand likvideres i Azpeitia, Gipuzkoa  Separatister   1
 07.03-2009  To civilklædte betjente nedskydes i Irland  Separatister  2
 09.03-2009  Betjent nedskydes af snigskytte i Nordirland  Separatister  1
 01.06-2009  Skudepisode på amerikansk militærbase, Little Rock, Arkansas  Islamist  1
 16.06-2009  Betjent på vagt skydes i Grækenland  Anarkist  1
 19.06-2009  Betjent omkommer efter bilbombe i Bilbao, Spanien  Separatister  1
 30.07-2009  Bilbombe ved spansk politistation  Separatister  2
 16.03-2010  Fransk betjent omkommer efter skududveksling med ETA-medlem nær Paris  Separatist  1
 28.03-2010  Bombe tiltænkt terrorangreb går af og dræber 15-årig i Grækenland  Anarkist  1
 05.05-2010  Bankansatte omkommer i en brand i forbindelse med en demonstration i Athen  Anarkister  3
 24.06-2010  Bombe ved Ministeriet for Borgerbeskyttelse i Athen  Anarkist  1
 19.07-2010  Journalist myrdes i sit hjem i Grækenland  Anarkist  1
 02.03-2011  Skud i Frankfurt Lufthavn  Islamist  2
 09.04-2011  ETA-medlemmer flygter fra politi-check point og skyder betjent  Separatister   1
 02.04-2011  Bilbombe dræber katolsk politibetjent i Nordirland  Separatister  1
 22.07-2011  Bombeangreb i Oslo og massakre ved Utøya  Højrenationalist  77
 11.03-2012  Toulouse-skyderierne, Toulouse   Islamist  1
 15.03-2012  Toulouse-skyderierne, Montauban  Islamist  2
 19.03-2012   Toulouse-skyderierne, Toulouse   Islamist  4
 28.09-2012  Hævnaktion for drab i County Dublin, Irland  Separatister  1
 01.11-2012  Likvidering af fængselsbetjent på motorvej i Nordirland  Separatister  1
 04.12-2012  Hævnaktion for drab i Dublin, Irland  Separatister  1
 06.03-2013  Hævnaktion for drab i County Meath, Irland  Separatister  1

 15.04-2013

 Bombeangreb ved Boston Maraton  Islamister  3
 29.04-2013  Ukrainsk studerende dræber ældre muslimsk mand og detonerer tre bomber i Storbritannien  Højrenationalist  1
 22.05-2013  Soldat stikkes ned i London  Islamist  1
 06.06-2013  En gruppe højrenationalister overfalder en venstreorienteret i et storcenter i Paris. Han dør senere af sine kvæstelser.    Højrenationalister  1
 18.09-2013  Et medlem af Gyldent Daggry myrder en ventreorienteret rapper   Højrenationalist  1
 01.11-2013  To medlemmer af Gyldent Daggry myrdes  Anarkister  2
 24.05-2014  Skyderi på Jødisk Museum, Bruxelles   Islamist   4
 April-juni 2014  Nedskydning af civile i New Jersey  Islamist  4
 22.12-2014  Terrorist kører ind i en gruppe mennesker på et julemarked i Nantes  Islamist  1
 07.-09.01-2015  Angreb på Charlie Hebdo, det jødiske supermarked samt en patruljerende betjent   Islamister  17
 14.02-2015  Angrebet på Krudttønden og den jødiske synagoge i København  Islamist  2 
 26.06-2015  Terrorist likviderer sin arbejdsgiver i Lyon  Islamist  1
 16.07-2015  Skyderi ved militæranlæg i Chattanooga, Tennessee  Islamist  5
 13.-14.11- 2015   Terrorangrebene i Paris (Bataclan-skyderierne, eksplosion ved Stade de France etc.)  Islamister  130
 02.12-2015  San Bernardino-skyderiet  Islamister  14
 21.02-2016  Fængselsinspektør nedskydes ved fængsel i Stilida, Grækenland  Anarkist  1
 22.03-2016  Bomber i Bruxelles Lufthavn og Maalbeek metrostation  Islamister   29 
 12.06-2016  Skyderi på natklub for homoseksuelle i Orlando, Florida  Islamist  49 
 13.06-2016  Politibetjent og hans kone stikkes ned i deres hjem i Frankrig  Islamist  2
 16.06-2016  Jo Cox, britisk parlamentsmedlem, bliver skudt og stukket ned  Højrenationalist  1
 14.07-2016  Angrebene i Nice  Islamist  84
 23.07-2016  Skyderi ved indkøbscenter i München  Højrenationalist  9
 26.07-2016  Præst likvideres i Rouen, Frankrig   Islamist   1 

Kilder: DIIS, BBC Global Terrorism Database, Europol**


Islamister: 30 angreb - 3.574 dødsofre

Fascister og højre nationalister: 8 angreb - 101 dødsofre 

Separatister (primært ETA i Spanien og Real IRA i Nordirland)  27 angreb - 35 dødsofre

Anarkister og venstreekstremister: 7 angreb - 10 dødsofre

Andre: 1 angreb - 1 dødsoffer

* Rusland og Ukraine er ikke medtaget i listen, men også i Rusland har der været en serie meget blodige islamistiske terrorangreb.

** Europols rapporter dækker kun årene 2006-2015

Terrordefinitioner kan variere fra den ene opgørelse til den anden, og det er svært at få helt fyldestgørende opgørelser over terrordrab, men uanset hvordan man gør det op, har den islamistiske terror helt uden sammenligning krævet flest dødsofre siden årtusindskiftet. 

Nikita Selvig, Martin Lyngbæk Olsen og Jeppe Fransson har bidraget med research til denne artikel.


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser