Altingets design i 2002-03
Første skitser fra marts 2000 til Altinget samt Altingets design i 2001. (Foto: www.altinget.dk)

Historien bag netavisen Altinget.dk 2000-2011

28. april 2014 kl. 8:00

Altinget.dk er en uafhængig netavis om dansk politik med en af de største redaktioner på Christiansborg. Vi udgiver en række nicheportaler med tilhørende nyhedsbreve.

| Flere

Januar 2000: En mørk, regnvåd aften på KPMG’s parkeringsplads på Frederiksberg - dengang der var højtryk på IT-boblen - får politisk journalist og iværksætter Rasmus Nielsen (født 1960) idéen til en nicheportal om dansk politik, der kan publicere både tekst, fotos, lyd – og levende billeder. Tre gamle venner har netop opgivet at starte storportalen ditliv.dk – Rasmus (og hans bror, webguruen Jakob) tror mere på nettet som niche. Den 25. januar købes domænet Altinget.dk – et klassisk, smukt fantasiord, en alfabetisk frontløber med islandsk fornavn og dansk efternavn, der er neutralt, kort, nemt at høre og stave … og som indfanger portalbegrebet: Alt om politik, ét sted. ”Borger-Borgen”-formål om at mindske afstanden mellem vælgerne og politikerne. Som en journalistisk selvfølgelighed skal Altinget.dk være uafhængig af partipolitik – uantastelig af særinteresser.

April 2000: A/S stiftes med idémanden som aktionær. Bestyrelse med Jørn Henrik Petersen som formand, andre medlemmer: Erik Bjerager, Peter Nedergaard. Jakob Nielsen m.fl. Investorløfter fra svensk side, der hen over sommeren fordufter med IT-boblens bristen.

Juni 2000: I luften med statiske html-sider designet af Christian Sørensen (dengang Mousehouse), der siden har varetaget Altinget.dks æstetiske udtryk. Altinget.dk er gratis for alle. Udover egne artikler og debatindlæg publiceres pressemeddelelser fra partier, ministerier, aktører mv. Udviklet bliver online-nyskabelsen ”Kend din Kandidat” med de omkring 1.000 folketingskandidater, hvor vælgeren kan matche egne holdninger med kandidat-universet og finde dem, man er mest/mindst enig med. En både sjov og lærerig, interaktiv feature. En idé, vi siden breder ud til Europa-Parlamentsvalg samt i stram udgave Kommunalvalg.

Efteråret 2000: Optages i Folketingets Presseloge og får kontor på Christiansborg. Indleder samarbejde med TDC-portalen opasia.dk om levering af politisk sektion. Først mod betaling, året efter vendt til at Altinget.dk skal betale for at få sit stof på, hvorefter samarbejdet ophører.

DR åbner for statsstøtte (licens) i november dr.dk/politik som kopi af Altingets koncept, bl.a. kandidat-database. Den gang blev et år på nettet regnet som et ”hundeliv”, altså syv år, så at komme fem måneder bagefter var noget af en evighed.

December 2000: Teknologisk Innovation (Tekinno) under Erhvervsfremmestyrelsen yder kapitalindskud mod 14 % aktier og lån (300.000 kr.), hvilket midt i nettets globale deroute giver livsvigtig likviditet til yderligere nogle ugers drift.

2001: DTU-studenten Michael Kellberg starter som programmør og indfører dynamiske sider for hurtig opdatering. Michael er nu med titel af IT-chef stadig teknik ansvarlig. Tekinno afviser at investere mere. 11. september forstærker kun internettets økonomiske nedtur. Ingen vil bruge penge på noget, der har med nettet at gøre. a/s ALTINGET.dk må gå i frivillig likvidation (enhver betales sit af den oprindelige stifters private midler), da egenkapitalen ikke umiddelbart kan genskabes. Den er brugt hurtigt i overensstemmelse med samtidens web-mantra om ”først og hurtigt i gang, skalér og få investorer”. Stifteren køber stumperne ud til fortsat drift som enkeltmandsvirksomhed. Bestyrelsen fratræder efter værdifuld sparring i opstarten. De få ansatte ophører med deres tidsbegrænsede ansættelser.

2002: Projekter som Snapstinget (politisk satire, en trafikmagnet, der også to år kom som bog) og Skoletinget (online undervisning om folkestyret) opgives af økonomiske grunde. Stifteren er alene tilbage med studenten, den senere finansjournalist Claus Iversen, og beslutter at lave en ”nichens-niche”: Fødevaretinget om dansk, fødevarepolitik. Mod betaling, vel at mærke. Ideen slår an – hurra! Danske Andelsselskaber, Dansk Fjerkræraad, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blandt de allerførste abonnenter. Regeringspartierne og andre kommer siden til. Hovedportalen Altinget.dk er stadig gratis og har ca. 2.500 besøgende dagligt. Økonomien stadig truende. Reelt overleves på at springe fra tue til tue med usikre EU-tilskud. Noget må ske. Vores brugerundersøgelse siger, at kun 5 % af vores brugere vil betale for indhold. Men alligevel: Noget må ske: Betaling – eller lukning. Altinget får ikke statsstøtte i form af licens, distributionsstøtte eller bare momsfritagelse som printpressen. Modsat langt de fleste af vores konkurrenter har Altinget.dk aldrig modtaget mediestøtte.


Altinget.dk er ved at finde et originalt visuelt udtryk - men forretningsmodellen var syg i 2000-02: Indholdet var gratis.

2003: Sundhedstinget lanceres og slår an fra starten. Udover kritisk, men uvildig og fair journalistik overvåger vi papirgangen mellem regeringen og Folketinget. Noget, som det stærkt stigende antal public affairs-konsulenter mv. i myndigheder og organisationer mv. sætter pris på. Ikke mindst fordi antallet af §20-spørgsmål eksploderer i disse år. August: TV 2 (Rune Bech) henvender sig for samarbejde om drift af en politisk sektion på tv2.dk. Parterne enes i første telefonsamtale om, at Altinget.dk kan fortsætte driften af egne nicheportaler, mens politik.tv2.dk skal være et gratis, public service tilbud fra det store mediehus til den danske vælger. TV 2 erhverver licensret til ”Kend din Kandidat”. Det gamle Altinget.dk med omnibus-målgruppe relanceres med smalt redaktionelt fokus omkring Folketinget og partierne – nu mod abonnement. Summen af de spirende abonnementer og langtidskontrakten med TV 2 vender Altinget.dks truende lukning til en lille, sund virksomhed med stort potentiale. Leverer stof til Børsens fødevare- og sundhedstillæg. Altinget er med i erhvervslivets fornyede optimisme.

2004: Modtager som det første medium eJour-prisen fra Danmarks Journalisthøjskole som påskønnelse af god internet-journalistik i Skandinavien. http://www.politik.tv2.dk/ går i luften i marts under stor bevågenhed fra TV 2’s direktion og nyhedsledelse. Altinget har drevet sektionen lige siden. Den fjerde betalingsportal – om miljøpolitik – åbner. Pladsen på Christiansborg er ved at blive trang. Meget trang. Indstifter Ting-Prisen – en kommunikationspris til en dansk politiker. Mette Rosendahl ansættes som studentersælger - snart færdiggør hun sin uddannelse som cand. scient. pol. og har i dag et stort dagligt driftsansvar som salgs- og administrationschef.

 
Forsiden af omnibusportalen Altinget|Christiansborg 2004 og frem til 3. september 2006.

2005: Den femte portal – om tidens måske største politiske problem: integration – åbner. Altingets ledelse, administration, salg og teknik flytter til egne lokaler på Gammel Strand overfor Christiansborg. Leverer artikler til metroXpress. Navnelogistik ændres, så endelsen –tinget erstattes med en lodret streg: Altinget | Christiansborg osv. Herefter brandes kun ét navn: Altinget.dk (netavisen Altinget).

2006: Leverer til Allers magasin FOKUS. Juni stiftes ApS Altinget.dk med stifteren som ejer. Den sjette portal – om transportpolitik – åbner samtidig med launch af redesign, Altingets fjerdeudgave (4,0), den 4. september under parolen ”enkelt og dybt”. Flere databasestyrede features som spørgsmål & svar, navnenyt og kalender. Altinget beskæftiger nu over 20 personer (journalister, sælgere, indeksører, researchere, programmører mv.), svarende til 12 årsværk. Altinget bidrager netto til samfundshusholdningen med et sekscifret kronebeløb i skat og et sekscifret kronebeløb i moms - hver måned. Altinget er Christiansborgs næststørste redaktion. Yderst loyale abonnenter sikrer hen ved 100 % gentegning år efter år - uhørt i mediebranchen. Årlig læservækst: 30 %. Vedtager 10/10-planen om 10 fagportaler i 2010. Konceptet vil der være brug for, så længe nettet og demokratiet består. Altinget.dk sikrer i dag vores mange abonnenter politisk indsigt og bidrager derved til deres politiske styrke i den stadigt hårdere kamp om bevillinger og vilkår i øvrigt.

2007: Vores syvende portal - Altinget|Finans - åbnede 5. marts. Samme dag blev jobannoncer introduceret. Ud fra devicen "hurtigt ind - hurtigt ud" besluttes det dog allerede først i 2008 at lukke denne portal grundet hård konkurrence om finansstoffet fra andre aktører. Altinget.dks stifter og udgiver modtager Den Danske Publilistklubs Jubilæumspris.

2008: Øger annoncesalget: Jobannoncer er i lighed med det redaktionelle indhold niche-specifikt kvalitetsindhold, hvor vores abonnenter opnår direkte kontakt til det relevante community. Denne direkte kontakt har vi givet yderligere muligheder for ved at tilbyde bannerannoncer på Altinget.dk. Hidtil uset vækst i åbning af netaviser: Altinget | Forskning & Innovation, Altinget | Uddannelse og senest (december 2008) Altinget | Arbejdsmarked. "Alting vender tilbage", siges det, således også Altinget.dk som gratis netavis: Den tiende netavis åbner på selve domænet www.altinget.dk med gratis indhold og dagligt nyhedsbrev. Netavisen giver udvalgte smagsprøver fra Altinget.dks betalingsaviser samt en langt række links til bl.a. blogs, analyser og ledere om politik. Åbningen markerer realiseringen af den gamle "10/10-plan" om ti portaler i 2010,  bare realiseret godt et år før tid. Nu ser vil frem mod ny offensive horisonter: "15/20-planen" om mindst 20 portaler i 2015. Til den tid skal Altinget.dk være den største redaktion på Christiansborg (i dag er vi nr. to efter DR). Efter fem års frugtbart samarbejde med TV 2 om drift af politik.tv2.dk må stationen grundet dårlig økonomi bringe aftalen til ophør ved årets udgang. Altinget.dk må - trods den omsiggribende økonomiske nedtur i verden - ikke reducere staben i den forbindelse men tager derimod et offensivt skridt ved i stærk konkurrence med andre bejlere at købe halvparten af avisen Kommunen (grundlagt 1958). Altinget.dk blander sig i diskussionen om den uretfærdige, ulige fordeling af mediestøtten.

2009: Der blev introduceret nye netaviser i hidtil uset omfang.

2010: Vækst og konsolidering. Vinder Bordings Mediepris fra Danske Specialmedier. Flytter fra Gammel Strands støjende metro-byggeri til større lokaler i en fredet, historisk ejendom på Frederiksholms Kanal umiddelbart over for Christiansborg Ridebane. Vores lokaler eksisterede før det første Christiansborg Slot blev bygget i 1700-tallet.

2011: Styrker fokus på europæisk politik med satsningen Altinget | EU, der dels udgives gratis med økonomisk støtte fra Europa-Nævnet, dels påbegyndes som abonnenents-portal. Omsætningsvækst på 14% i forhold til året før.

Rasmus Nielsen
29. juli 2011
23. november 2008
7. marts 2007
2. september 2006

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK