3F: Tåbeligt at stoppe kampen mod det groteske tvangsarbejde

DEBAT: Regeringen er ved at lukke ned for kampen mod social dumping og tvangsarbejde, alt imens menneskehandel fylder de danske tv-stuer. Det er tåbeligt og ubegribeligt, mener 3F's forbundssekretær, Henning Overgaard.

Af Henning Overgaard
Forbundssekretær, 3F

Det var groteske og chokerende billeder, der rullede over skærmen mandag på DR og blev omtalt i Fagbladet 3F.

Rumænske håndværkere arbejdede i tre uger for 3.500 kroner, sov på gulvet og måtte samle flasker for at få råd til mad.

Dokumentaren ’Afsløret: Slaverne i byggebranchen’ og artiklerne i Fagbladet viser de uacceptable forhold, som tvangsarbejdere udsættes for.

Desværre er denne dokumentar ikke enestående. Vi har set det før. Og derfor skal der sættes en stopper for det ved at prioritere kontrollen med social dumping.

Risiko for opsigelser
Det er politiet, Arbejdstilsynet og Skats taskforce mod social dumping, der har ansvaret for at kontrollere og opdage denne type sager.

Den fælles myndighedsindsats kan både have en præventiv virkning på menneskehandel til tvangsarbejde og være med til at opdage sager og styrke efterforskningen.

Men i 3F er vi stærkt bekymrede, fordi pengene til indsatsen mod social dumping udløber ved årets udgang. I finansloven var der kun bevilget penge til og med 2019.

Hvis ikke indsatsen sikres fremadrettet, risikerer de gode medarbejdere i Skat og Arbejdstilsynet opsigelse inden sommeren.

Bevillingen falder trods flere udlandsarbejdere
Bevillingerne er i forvejen faldet de seneste tre og et halvt år.

Det er sket, på trods af at antallet af udenlandske arbejdere, der kommer til Danmark, er steget med mindst 25 procent siden 2015 og forventes at stige yderligere fem procent årligt.

Vi ser desværre mange eksempler på, at især udenlandske arbejdsgivere underbetaler de ansatte, byder dem et farligt og uanstændigt arbejdsmiljø og snyder med moms og skat. På den måde kan de underbyde de seriøse virksomheder og få opgaverne.

Kontrolindsatsen er vigtig for at sikre fair konkurrence for de virksomheder, der overholder landets love og overenskomster.

Tallene fra de seneste år viser, at kontrollen faktisk er en god investering for staten.

For over de seneste tre og et halvt år har Skattestyrelsen hentet over 704 millioner kroner hjem til statskassen på myndighedsindsatsen imod social dumping. Det er mere, end den fælles myndighedsindsats kostede.

Med andre ord: Den mere end betaler for sig selv.

Ikke behov for nødbevillinger
3F foreslår, at myndighedsindsatsen gøres permanent og tager udgangspunkt i bevillingsniveauet i 2015, som har været effektivt og en god forretning for skattekassen.

Indsatsen bør reguleres i takt med omfanget af udenlandsk arbejdskraft, så den kan stå mål med udfordringerne.

Allervigtigst er en langsigtet løsningsmodel med et fast bevillingsniveau, så den fælles myndighedsindsats imod social dumping ikke fifles i hus med nødtørftige småbevillinger ved de årlige finanslovsforhandlinger eller fikses med en kortvarig nødbevilling.

Den nuværende situation er uholdbar og uanstændig – ja, politikerne har menneskeskæbner i deres hænder.

Forrige artikel Debat: Socialdemokratiet skal gøre op med højrefløjens 'kernevelfærd' Debat: Socialdemokratiet skal gøre op med højrefløjens 'kernevelfærd' Næste artikel Debat: Insekternes dommedag er ikke nær Debat: Insekternes dommedag er ikke nær
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.