3F til kritikere: Hold igen med at skabe en dem-og-os-konflikt før forhandlinger

REPLIK: Kritikere vil skabe konflikt og fokusere på OK17. Det styrker ikke medlemmerne, hvis byggegruppen fremstår splittet over for modparten ved overenskomstforhandlingerne i 2020, mener 3F.

Af Palle Bisgaard og Claus von Elling
Næstformand og forhandlingssekretær i 3F Byggegruppen

De seneste dage har man i Altinget og på Facebook kunnet følge en debat om, at "fagtoppen" er i modstrid med deres medlemmer. Det er ikke opfattelsen i 3F Byggegruppen – tværtimod.

I 2017 anbefalede byggegruppens forhandlingsudvalg et ja til den aftale, som vi havde. Det skete ud fra en konkret vurdering af resultatet, sammenholdt med den situation, vi stod i.

I byggegruppen sagde vores medlemmer nej med lige så stort flertal, som forhandlingsudvalget sagde ja. Det er en helt uholdbar situation, som ingen tillidsmand ønsker.

Byggegruppen har lyttet til kritikken fra OK17, og derfor er processen op mod OK20 anderledes, end den tidligere har været.

Vi har været rundt til 17 fyraftensmøder spredt over hele Danmark, hvor vi har mødt og talt med over 1.000 medlemmer, der har fortalt, hvad de oplever i deres daglige arbejdsliv, som giver dem udfordringer, som de mener, at vi skal forholde os til ved overenskomstforhandlingerne.

En vigtig og frugtbar dialog, som vi sætter stor pris på.

Tiltag sker med afsæt i evaluering
Byggegruppebestyrelsen har vedtaget en køreplan for processen frem mod forhandlingerne i 2020. En proces, som gennem hele forløbet involverer og inddrager forhandlingsudvalget mere.

Den 7. oktober vil der blive afholdt en fælles startskonference, hvor både Dansk Byggeri og 3F's forhandlingsudvalg samles for en fælles orientering om rammerne for sektionsforhandlingerne, som vedrører de enkelte brancher.

I november måned foretager vi en spørgeskemaundersøgelse blandt alle vores medlemmer for at være sikre på, hvordan vores medlemmer ser på prioritering af kravene.

Den 18. januar er der planlagt en konference for tillidsfolk og faglige aktive, hvor målet er at få en orientering om status på CO/DI-forhandlingerne, men også en drøftelse af vores egne fremskridt i sektionerne og på de fælles områder.

Alle disse tiltag er sket med afsæt i den evaluering, der har været efter OK17, og vil betyde en langt større involvering og inddragelse end tidligere.

Forstår ikke behov for dem-og-os-konflikt
Derfor er vi i byggegruppen uforstående over for, at der hos nogle er et behov for at italesætte en dem-og-os-konflikt og fokusere på OK17 i stedet for at bruge energien på en konstruktiv debat, der samler og styrker os i de forhandlinger, der kommer i foråret 2020.

Det styrker ikke 3F's medlemmer i byggeriet, hvis byggegruppen fremstår splittet over for vores modpart ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2020. Vi har derimod behov for en samlet fagforening, der repræsenterer vores medlemmers interesser på bedste måde.

Og vi har brug for en respektfuld og åben debat, der ikke sætter negative klistermærker på folk alt efter fag, holdning eller position.

Men uanset hvor godt vi forbereder os, vil vi på et tidspunkt igen komme til at skulle tage stilling til, om det resultat, der er opnået, skal sendes ud til afstemning blandt vores medlemmer.

Her er det forhandlingsudvalget, der skal tage stilling. Forhandlingsudvalget er valgt efter indstilling fra brancherne og gruppekonferencen på kongressen og består af et flertal af ansatte i afdelingerne og medlemmer fra pladserne.

Vores dagsorden er 'Sammen om OK 20'. Det håber og forventer vi også af hele vores organisation og vores medlemmer.

Kun på den måde kan vi opnå det stærkeste forhandlingsmandat til den kommende overenskomstfornyelse.

Forrige artikel Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Regioner og kommuner: Giv os en ny model for de 150 særlige pladser Næste artikel FH og S: EU skal blande sig uden om den danske model FH og S: EU skal blande sig uden om den danske model