Afgørelse i konsulentsag: Handicappede og psykisk syge får genoptaget deres sager

AFGJORT: 12 kommuner har ulovligt fået hjælp fra konsulenter til at finde besparelser på udsatte borgere og skal nu genoptage sager. Det slår Ankestyrelsen fast med ny afgørelse, der afslutter undersøgelse. 

Placeholder image
12 kommuner har ifølge Ankestyrelsen brudt loven i deres samarbejde med konsulenter om at find besparelser i udsatte borgers sager. Foto: Sarah Christine Nørgaard/BT/Ritzau Scanpix

11 kommuner har brudt loven ved at samarbejde med resultatlønnede konsulenter i jagten på at finde besparelser på hjælpen til udsatte borgere.

Typisk rejses tilsynssager over for en enkelt kommune. At det handler om, at en gruppe kommuner har brudt loven, hører til sjældenhederne.

Søren Blæsbjerg, Jurist og studielektor, Aalborg Universitet

Derudover har yderligere én kommune haft et ulovligt samarbejde med konsulenterne, selvom aflønningen har været baseret på timepris frem for resultatløn.

Fakta
Her er de kommuner, der bliver ramt af afgørelsen

Følgende kommuner har haft ulovligt samarbejde med konsulenterne, da konsulenterne ifølge Ankestyrelsen har udført sagsforberedende arbejde i afgørelsessager, mens de har været aflønnet på resultatbaserede kontrakter:

Allerød, Favrskov, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Kerteminde, Nordfyn, Odsherred, Rebild, Silkeborg og Stevns.

Kommunerne er nu forpligtet til at genoptage borgernes sager. Det gælder også i  Vesthimmerlands Kommune, hvor konsulenterne dog har været ansat på timebaserede kontrakter. 

Kilde: Ankestyrelsen

Det har Ankestyrelsen tirsdag slået fast i en ny udtalelse.

Som direkte konsekvens af afgørelsen er kommunerne nu forpligtet til at genoptage de sager, hvor konsulenterne har været involveret i det sagsforberedende arbejde.

“Jeg er glad for, at vi har fået sat en stopper for en praksis, som forståeligt nok har været oplevet som meget agressiv over for udsatte og mennesker med handicap," siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

I alt 30 kommuner har været en del af Ankestyrelsens undersøgelse, der kom i kølvandet på Altingets afdækning af sagens omfang.

Sjældent omfattende kulegravning 
Allerede tilbage i januar sidste år afslørede Altinget, at i alt 30 kommuner havde indgået aftaler med private konsulenter for at finde besparelser på socialområdet. 

Resultatet af første del af Ankestyrelsens undersøgelse blev præsenteret i sommer. Her slog styrelsen fast, at kommuner ikke må hyre konsulenter på kontrakter, hvor honoraret afhænger af hvor stor en besparelse, de finder. Det gør dem inhabile, da de på grund af aflønningsformen vil have en økonomisk interesse i sagens udfald. 

Det er på den baggrund, at Ankestyrelsen har vurderet, at i alt 11 kommuners samarbejde har været ulovligt (se hvilke kommuner i faktaboks i venstre side)

Ifølge Søren Blæsbjerg, der er jurist og studielektor ved Aalborg Universitet, er det ikke ligefrem hverdagskost med sådan en afgørelse på socialområdet.

"Typisk rejses tilsynssager over for en enkelt kommune. At det handler om, at en gruppe kommuner har brudt loven, hører til sjældenhederne," siger Søren Blæsbjerg.

 

Du kan læse hele historien på Altinget Social og Altinget Kommunal. Her kan du læse mere om, hvilke dele af afgørelsen, som en juridisk ekspert alligevel undrer sig over, og hvordan social- og indenrigsminister Astrid Krag også fremover vil holde øje med sagen.

Dokumentation

Kommuners samarbejde med resultatlønnede konsulenter
- 12. december 2019 bringer Altinget den første historie om, at kommuner har hyret resultatlønnede konsulenter til at spare på handikappede og psykisk syge. Altinget kan fortælle, at mindst 19 kommuner har hyret konsulentvirksomhederne Bronson Consult eller Transit til at gennemgå mere end 800 borgersager med det formål at finde besparelser på socialområdet.

- I langt de fleste tilfælde er kontrakten mellem konsulentvirksomheden og kommunen lavet ud fra et no-cure-no-pay-princip. Det betyder, at kommunens betaling til konsulentvirksomheden er afhængig af, hvor stor besparelse der kan opnås.

- I forbindelse med udgivelsen af den første historie udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag, at det er bekymrende, aggressivt og grove metoder, når kommuner hyrer konsulentfirmaer til at finde besparelser. Hun sætter Ankestyrelsen på sagen for at se på kommunernes praksis.

- På baggrund af Altingets afsløringer bliver social- og indenrigsministeren Astrid Krag (S) kaldt i samråd af Anni Matthiesen (V), Karina Adsbøl (DF) og Charlotte Mølbæk (SF). Under samrådet 23. januar 2020 bliver ministeren opfordret til at bede kommunerne om at sætte deres samarbejde med konsulenter på pause. Astrid Krag (S) har dog ingen planer om at gøre dette, indtil Ankestyrelsens afgørelse foreligger.

- En uges tid senere, 29. januar 2020, kan Altinget nu afsløre, at omfanget er større end først antaget. Det fremgår nu, at 31 ud af 97 kommuner har hyret konsulenter til at gennemgå over 1.300 handikappede borgers sager og finde besparelser.

- I den nye opgørelse fremgår det også, at i størstedelen af sagerne er samarbejdet baseret på kontrakter, hvor konsulenterne får højere betaling, jo større en besparelse de finder. Dette aflønningsprincip går under navnet no-cure-no-pay. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) udtaler i denne forbindelse, at hun regner med, at Ankestyrelsen udvider deres undersøgelse i forbindelse med de nye fund i sagen.

- 25. juni 2020 står det klart, at de 31 kommuner kan have brudt loven ved at hyre private konsulentfirmaer på resultatløn til at finde besparelser på socialområdet. Det er konklusionen på den første del af den undersøgelse, som Ankestyrelsen har udarbejdet. Social- og indenrigsminister Astrid Krag udtalte i den forbindelse, at hun nu forventede, at kommunerne rettede ind og fik genbehandlet de sager, hvor konsulenter var inddraget på ulovlig vis.

- Altinget har igennem de sidste måneder undersøgt, hvordan de involverede kommuner har rettet ind efter Ankestyrelsens udtalelse fra 25. juni.

- Fra sommeren 2020 og frem til nu har Ankestyrelsen været i gang med anden del af deres undersøgelse. Her har styrelsen gennemgået de 30 kommuners samarbejde med konsulenterne og vurderet lovligheden af de enkelte kontrakter.

- Ankestyrelsen konkluderer i sin afgørelse d. 12. januar 2021, at i alt 12 kommuner har haft et ulovligt samarbejde med eksterne konsulenter. For 11 ud af de 12 kommuner består det ulovlige i, at konsulenterne har været hyret ind på en resultatlønnet kontrakt og samtidig deltaget i sagsforberende arbejde forud for vurderingen af borgernes sager.

Jarl Viktor Schultz og Mads Vikkelsø har bidraget med research til denne artikel.


Omtalte personer

Astrid Krag

Social- og ældreminister, MF (S)
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Søren Blæsbjerg

Studielektor, Juridisk Institut, Aalborg Universitet, bestyrelsesmedlem, Alzheimerforeningen
Kandidat, Jura, Aarhus Universitet (2005)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser