Akademikere i politiet: Civilt personale skal kunne sigte og afhøre

DEBAT: Nyt lovforslag lægger op til, at Politiklagemyndigheden kan undersøge civilt personale. Forslaget er ikke rimeligt, fordi civile ikke kan få politimyndighed, skriver formand for Akademikerne i politiet*.

Af Per-Martin Petersen
Formand, Akademikerne i politiet

De seneste massefyringer af civilt ansatte i politiet og statsminister Mette Frederiksens (S) udmeldinger om at nedlægge specialiserede funktioner i politiet har om ikke andet haft den "positive" virkning, at flere er blevet opmærksomme på den vigtige funktion, som civile har for politiets arbejde.

Justitsministeriet selv har nu taget første skridt ved at anerkende, at civile, som blandt andet omfatter HK'ere, it-teknikere, håndværkere og analytikere, udfører politiarbejde. Ministeriet foreslår i et nyt lovforslag, at civile også skal kunne undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Der bør ikke kigges på skjorten. "Det afgørende bør være, hvilke typer opgaver den pågældende varetager," som Justitsministeriet skriver.

Civile varetager politiopgaver
Justitsministeriet slår fast, at civile i dag varetager politiopgaver.

"Civilt personale såsom analytikere bistår for eksempel politiet i konkrete efterforskninger, hvor denne gruppe bidrager med ekspertise i forbindelse med ransagninger, tekniske undersøgelser af gerningssteder, efterforsknings af it-kriminalitet. Der er desuden et stigende behov for øget brug af teknisk personale med særlige efterforskningsmæssige kvalifikationer med henblik på at kunne imødegå nye udfordringer, for eksempel med kriminalitet på internettet."

Baggrunden for forslaget om udvidelsen af politianklagen til også at omfatte civile er altså ifølge Justitsministeriet et stigende behov for specialiseret, akademisk uddannet personale til at varetage visse politiforretninger.

Det er grundlæggende rimeligt, at der er et ekstra fokus på de mennesker, som udfører opgaver, der griber ind i borgernes frihed. Vi vil som akademikere i politiet ikke gemme os for vores ansvar, og vi er derfor åbne for at drøfte Justitsministeriets forslag. Men ret og pligt bør følges ad.

Dobbeltarbejde i politiet
Næste naturlige skridt for Justitsministeriet er at give civile en begrænset politimyndighed. Det er ikke rimeligt, hvis civile kan komme for en politiklagemyndighed, men ikke kan få politimyndighed. Og det er ikke effektivt, at civile for eksempel ikke kan sigte, udarbejde grundlag for kendelser, indhente videomateriale eller afhøre*.

Det fører til dobbeltarbejde, når den civile ekspert i økonomisk kriminalitet først skal sætte en politiuddannet ind i sagen, før der kan indhentes beviser eller afhøres.

Det svære og komplekse er ikke kun i de tekniske opgaver, men også i det nære, hvor eksempelvis psykologer kunne have de rigtige kompetencer til at afhøre et voldtægtsoffer uden at krænke hende.

Det er på tide at droppe gammeldags vanetænkning, hvor vi blot fokuserer på medarbejderens skjorte i stedet for opgave og kompetencer. Vi bør derfor anlægge en opgavebaseret betragtning på politimyndigheden og ligesom vores nabolande i Sverige og Norge begynde at give civile en begrænset politimyndighed.

For, som Justitsministeriet slår fast, laver civile politiarbejde.

*Rettet 13. marts, klokken 10.20: Tidligere fremgik det af overskriften og brødteksten, at civilt personale i politiet skulle have mulighed for at "udarbejde kendelser". Domstolene udarbejder kendelser, og derfor har debattøren ønsket at få rettet indlægget.

Forrige artikel Ekspert: Coronatruslen skal inddæmmes med stærkere statslige magtmidler Ekspert: Coronatruslen skal inddæmmes med stærkere statslige magtmidler Næste artikel Overlæge: Regeringens coronastrategi mangler fokus på epidemiens motor Overlæge: Regeringens coronastrategi mangler fokus på epidemiens motor