Aktører bakker op om opgør med rigide dokumentationskrav

Regionsformand Heino Knudsen (S) og hans kollega i Nordjylland, Mads Duedahl (V), blæser til kamp mod bureaukrati i sundhedsvæsenet. Lægeformand Camilla Rathcke glæder sig over, at regionspolitikere melder sig ind i kampen mod overdrevne dokumentationskrav, men påpeger, at det svære bliver at skelne mellem nødvendig og unødvendig regulering

Placeholder image
Mette Frederiksen (S) lagde i sin nytårstale op til at sætte ældreområdet fri af regler og registreringskrav. Statsministeren bør have samme ambition for sundhedsvæsenet, mener aktører. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun på ældreområdet, der skal ryddes op i en jungle af uigennemtænkte retningslinjer og dokumentationskrav, der gør livet surt for medarbejdere og borgere. Der er brug for en lignende revolution i sundhedsvæsenet.

Det mener to af landets fem regionsformænd. Mandag opfordrede socialdemokraten Heino Knudsen fra Region Sjælland i et opråb sin partifælle og statsminister Mette Frederiksen til at sætte sundhedsvæsenet fri.

Opråbet kommer i kølvandet på statsministerens nytårstale, hvor hun lagde op til et opgør med "proces, bureaukrati, kontrol og skemaer".

Ifølge Heino Knudsen er der brug for samme fokus i det regionale sundhedsvæsen, hvor dokumentationskrav og registreringer æder sundhedspersonalets tid. 

Det samme mener hans kollega i Region Nordjylland, Mads Duedahl (V), som gik til valg på kampen mod bureaukrati:

"Jeg har hørt historier om komplicerede datadelingsregler og dobbelte og sågar tredobbelte registreringer, som gør, at sygeplejerskerne undertiden bruger mere tid foran computeren end hos patienterne. Det er afgørende, at vi gør en indsats for at rydde op i reglerne."

Reglerne er opstået af en grund, men det er ikke sikkert, den grund stadig er gyldig.

Mads Duedahl (V), Regionsrådsformand

At statsministerens frisættelse af ældreområdet også bør omfatte sundhedsvæsenet var desuden budskabet fra Christian Harsløf, direktør for sundhed og ældre i Kommunernes Landsforening, i en artikel i Berlingske i sidste uge. 

"Det giver simpelthen ingen mening at tale om fremtidens ældrepleje uden at se på det som en del af sundhedsvæsenet," slog KL-direktøren fast.

Som et eksempel på bureaukrati gav Harsløf udtryk for, at det var ressourcekrævende, når Styrelsen for Patientsikkerhed i dag både foretager et ældretilsyn og et sundhedsfagligt tilsyn på ældreområdet, mens kommunerne derudover har deres eget tilsyn. KL ønsker et samlet ældretilsyn.

Ønsker fri-sygehuse

En såkaldt afbureaukratiseringsreform udgør også et punkt i den konstitueringsaftale, der efter regionalvalget blev indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i Region Nordjylland. 

Den skal ifølge Mads Duedahl inddrage sundhedspersonalet, som skal inviteres til at pege på regler, der ikke giver mening set med deres øjne. Han bakker derfor op om Heino Knudsens appel til statsministeren:

"Det er klart, at vi gerne vil have frie rammer, så vi har mulighed for at ændre de regler, som hæmmer vores medarbejdere," siger han. 

Han understreger, at der ikke skal røres ved hverken kvalitetsstandarder eller patientrettigheder. Men derudover vil han gerne eksperimentere med mere lokal frihed - for eksempel i form af forsøg med fri-sygehuse:

"Vi har ambitioner om en forsøgsordning, hvor vi sætter et eller flere sygehuse fri til at gøre tingene på deres egen måde og lave nye arbejdsgange med udgangspunkt i, hvad der giver mening lokalt. I den forbindelse vil vi gerne kunne lempe nogle krav i en periode."

Flere ministre i træk har blæst til kamp mod bureaukrati i det offentlige, uden at der er kommet færre regler. Skal man ikke bare se i øjnene, at der åbenbart er brug for meget regulering på de her velfærdsområder?

"Det er rigtigt, at det indimellem føles som om skiftende ministre fjerner regler med en pincet, mens Folketinget smider nye på med en møggreb. Men vi skal jo ikke give op. Reglerne er opstået af en grund, men det er ikke sikkert, den grund stadig er gyldig, så det giver mening at give dem et eftersyn med jævne mellemrum."

Dokumentationskrav som rygdækning

I Lægeforeningen glæder formand Camilla Rathcke sig over, at regionspolitikerne spiller ind i debatten om stigende dokumentationskrav.

Især hvis det betyder en erkendelse af, at fokus på kontrol ikke bare er et problem for sundhedspersonalet, men også for patientsikkerheden og de offentlige sundhedsudgifter.

Heino Knudsen skriver i sit debatindlæg, at "den overdrevne centrale kontrol har haft den modsatte effekt i forhold til sikkerheden for vores patienter."

Det trækker uhensigtsmæssigt på ressourcerne, når sundhedspersonalet lige bestiller en ekstra blodprøve eller laver en ekstra undersøgelse for at dække vores egen ryg og sikre os, at vi ikke overser det mindste.

Camilla Rathcke, Formand, Lægeforeningen

Det er helt korrekt, mener Camilla Rathcke. Hun peger på, at fokus på kontrol og dokumentation fremmer en defensiv adfærd hos medarbejdere i sundhedsvæsenet:

"Det trækker uhensigtsmæssigt på ressourcerne, når sundhedspersonalet lige bestiller en ekstra blodprøve eller laver en ekstra undersøgelse for at dække vores egen ryg og sikre os, at vi ikke overser det mindste. Derfor er det i alles interesse, at vi kommer væk fra den kultur." 

Debatten om, hvordan man håndterer fejl i sundhedsvæsenet har stået højt på dagsordenen i Lægeforeningen siden den såkaldte "strammerpakke" fra 2017, som gjorde det lettere at straffe sundhedspersoner. Strammerpakken skal evalueres i år.

I forhold til et mere overordnet fokus på regelforenkling, er Camilla Rathcke positiv, men med visse forbehold:

"Det svære er at skelne mellem, hvad der er nødvendigt, og hvad der er unødvendigt. Der er jo faktisk en del ting, som er med til at højne kvaliteten, og jeg mener ikke, det er et mål i sig selv at skære i administrationen. Men det er da fint, hvis vi får en debat om, at det tager tid fra klinikerne, hver gang de skal lave nye registreringer."

Omtalte personer

Mads Duedahl

Regionsrådsformand (V), Region Nordjylland, medlem, Venstres Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse
cand.scient.adm. (Aalborg Uni. 2013)

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, formand, udvalget for miljø og ressourcer, Danske Regioner
erhvervsuddannet

Camilla Noelle Rathcke

Formand, Lægeforeningen, overlæge, ph.d., Herlev-Gentofte Hospital
cand.med. (Københavns Uni. 2003), ph.d. (Københavns Uni. 2010), speciallæge i Intern medicin, Endokrinologi 2019
Se alle personer

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser