B 126 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve egenbetaling for tolkebistand i sundhedsvæsenet.

Beslutningsforslag som fremsat


---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.
Forrige artikel B 112 (Miljø- og Fødevareministeriet) Næste artikel B 155 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)