B 24 (Justitsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere målrettet indsats til ofre for psykisk vold.

Formålet med beslutningsforslaget er at få gennemført et 360-graderseftersyn af området for psykisk

vold og skærpe lovgivningen og myndighedsindsatsen med henblik på at sikre ofre for psykisk vold en bedre retsstilling og en mere hensynsfuld behandling hos myndigheder og i retssystemet.

Beslutningsforslaget er blevet trukket tilbage.

Beslutningsforslag som fremsat

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Trine Bramsen

MF (S), fhv. transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

Rasmus Horn Langhoff

Sundhedsordfører, MF (S)
cand.mag. i historie og medier og kultur (Københavns Uni. 2014)